Raadsbesluiten van 29 april

Tijdens een digitale besluitvormende raadsvergadering nam de raad de volgende besluiten. 

Kwaliteiten van Soest

Een meerderheid van de raad heeft een document vastgesteld waarin de kwaliteiten en principes staan die volgens inwoners belangrijk zijn voor de doorontwikkeling van de gemeente Soest. Dat is een stap richting de Omgevingsvisie: een visie op wat voor gemeente Soest wil zijn. Die visie is het vertrekpunt voor toekomstige beslissingen over onderwerpen als verkeer, recreatie, wonen, natuur en klimaat. Op 19 mei is er een informatieavond over een concept van de ontwerp-Omgevingsvisie.

Actualisatie referendumverordening

De raad heeft aan het begin van de vergadering besloten om nog geen besluit te nemen over de nieuwe referendumverordening. Het voorstel van het college was om een referendum voortaan te laten gelden als advies van kiezers aan de raad vóórdat de raad een besluit heeft genomen, in plaats van achteraf, zoals nu het geval is. Een meerderheid van de raad wil zich eerst verder verdiepen in de gevolgen van dit besluit. Het onderwerp komt daarmee later terug op de agenda.

Aanpak coronacrisis 2021

De raad heeft unaniem ingestemd met de grote lijnen van de aanpak van de coronacrisis in 2021. Hierbij is aandacht voor de gevolgen van de crisis op de korte termijn en de (middel)lange termijn. 

Grondexploitatie voormalige gemeentewerf

Op de plek van het voormalig gemeentewerfterrein aan de Molenstraat 157A komen 56 sociale en betaalbare huurwoningen. De raad heeft unaniem de bijbehorende grondexploitatie vastgesteld: een overzicht van de financiële kosten en baten. De grondexploitatie is financieel sluitend.

Vragenkwartier

Vragen GL over PWA-school

GroenLinks wilde naar aanleiding van de sluiting van de Prins Willem Alexander school onder meer weten of het college ook vindt dat een evenwichtige spreiding van scholen in Soest hiermee is verstoord. Wethouder Dijkhuizen antwoordde namens het college dat er nog 48 leerlingen op de PWA zitten waarvan 32 al geplaatst zijn bij andere scholen, vaak in de omgeving van de PWA. Behalve dit kleine aantal van 48 leerlingen zitten de kinderen in Soest al elders op school en dus heeft de sluiting van de school nauwelijks effect op de spreiding van scholen in Soest.

GL wilde ook weten of het college het schoolgebouw beschikbaar heeft gesteld aan andere scholen. Wethouder Dijkhuizen antwoordde dat het gebouw inderdaad aan andere schoolbesturen is aangeboden, maar dat die geen belangstelling hadden om op die locatie onderwijs te verzorgen.

Vragen GGS over kunstwerk Slakkenhuis

GGS stelde vragen over het stalen kunstwerk het Slakkenhuis, een miniatuur van het gelijknamige witte gebouw aan de Dalweg. GGS wilde weten wat de status is van de toezegging van het college om te onderzoeken of het kunstwerk geplaatst kan worden in de vijver van het gemeentehuis, tegenover het gebouw het Slakkenhuis. Wethouder Kundić antwoordde namens het college dat plaatsing van het kunstwerk in de vijver technisch en financieel haalbaar is en dat het de bedoeling is dat het kunstwerk dit jaar nog geplaatst wordt.

Foto: GGS
Naar overzicht