Raadsbesluiten van 4 juli

In Soesterberg kan een nieuwe supermarkt met 40 appartementen komen. Op Orlandolocatie Di Lassostraat mogen 50 seniorenappartementen komen. Het Griftland College krijgt € 32,33 miljoen om te starten met nieuwbouw. Alle raadsbesluiten van 4 juli staan hieronder. De vergaderstukken en link naar de uitzending staan in het raadsinformatiesysteem

Supermarkt van der Griendtlaan/Rademakerstraat

In Soesterberg kan een nieuwe supermarkt met 40 appartementen komen. Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met een bestemmingsplan dat dit mogelijk maakt. POS, D66, PvdA en Burgerbelangen stemden tegen. Er waren vooral zorgen over de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid.

Moties veiligheid en overlast

Verschillende partijen dienden moties in over de gevolgen van vrachtwagens die laden en lossen. Een motie van PvdA, POS, CDA, BurgerBelangen en D66 om de Koppenlaan en de Van der Griendtlaan niet als aanrijroute te gebruiken, is aangehouden. Middels een aangenomen motie van de VVD roept de raad het college op om te monitoren op de verkeersbewegingen en eventuele overlast van vrachtwagens die laden en lossen bij de supermarkt. Ook vraagt de raad het college te handhaven op foutparkeerders en om een meldpunt voor omwonenden voor ervaren overlast.

Bestemmingsplan Postweg 58

Op deze bedrijfslocatie mag een vrijstaande woning met werkplaats gebouwd worden. Dit is onderdeel van de transformatie van bedrijventerrein Soesterberg-Noord naar woningbouw. 

Bestemmingsplan Orlandolocatie Di Lassostraat

Op dit terrein mogen vijftig seniorenappartementen komen. Er stond eerder multifunctioneel centrum Orlando. Het nieuwe appartementencomplex wordt verbonden met het naastgelegen complex aan de Klarinet. De raad heeft unaniem met het bestemmingsplan ingestemd.

Onderwijshuisvestingsplan

De raad heeft het aangepast Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs 2021-2035 vastgesteld. Dat heeft als doel om kwalitatief goede, duurzame en toekomstbestendige onderwijsgebouwen te realiseren. Sinds de vaststelling in 2021 zijn er ontwikkelingen zoals de stijging van de bouwkosten en nieuwe inzichten. Daarom is het plan geactualiseerd.

Motie huisvesting De Postiljon

POS, BurgerBelangen en GGS dienden een motie in om ook goede huisvesting van basisschool De Postiljon in Soesterberg te waarborgen tot de opening van de nieuwe locatie. Deze motie is aangehouden en komt mogelijk later terug in de raad.

Krediet voor het Griftland College

De raad is akkoord met een uitvoeringskrediet van € 32,33 miljoen zodat de vervangende nieuwbouw van het Griftland College kan starten. Het streven is dat de nieuwe school in 2026 wordt opgeleverd.

Krediet voor 2de Van der Huchtschool

De raad heeft ingestemd met een voorbereidingskrediet van € 410.000 voor vervangende nieuwbouw. Het is de bedoeling dat er in 2026 een toekomstbestendige en duurzame school staat.

Krediet voor St. Carolusschool

De raad is akkoord gegaan met € 230.000 voor twee extra lokalen. De school kampt met ruimtetekort dat waarschijnlijk verder zal toenemen.

Ook aangenomen

  • Tarieven kabels en leidingen
  • Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland
  • Jaarstukken 2023
  • Voorjaarsnota 2024
  • Kadernota 2025