Raadsbesluiten van 8 april 2021

Tijdens de digitale besluitvormende raadsvergadering van 8 april 2021 heeft de raad het volgende besloten. 

Bestemmingsplannen

De raad stemde unaniem in met twee gewijzigde bestemmingsplannen die samen de bouw van 17 woningen mogelijk maken. Aan de Koninginnelaan 81-83 kunnen elf appartementen en vier rijwoningen komen. Aan de Bosstraat 84b en c kunnen twee woningen komen en kunnen bewoners de groenstrook gebruiken als privétuin.

Regionale visie afvalstoffeninzameling

Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met een regionale bestuurlijke visie op afvalstoffeninzameling. In de visie staan de manier van inzamelen, beleidskeuzes, de kosten en milieubijdragen. Het document vormt de basis voor het terugdringen van restafval en betere scheiding van grondstoffen.

Motie TBS-terrein

De raad heeft een motie aangenomen over woningbouw op het voormalig TBS-terrein aan de Beckeringhstraat. In de motie wordt het college opgeroepen om met de projectontwikkelaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden van woningbouw op het TBS-terrein in combinatie met bedrijvigheid. De acht oppositiefracties dienden de motie in. In een hoofdelijke stemming stemden de raadsleden van CU-SGP en D66 ook in, waarmee een meerderheid van 18 stemmen vóór de motie werd bereikt. GGS en VVD stemden niet in met de motie, omdat wethouder Van Aalst kort daarvoor de inhoud van de motie al had overgenomen. Deze fracties achtten de motie daarom overbodig.