Raadsbesluiten van 8 juli 2021

De raad besloot op 8 juli over onderstaande onderwerpen. De uitzending is terug te kijken in het raadsinformatiesysteem. Daar staan ook vergaderstukken en meer informatie. 

Grootschalige energieopwekking

Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met een aangepast uitnodigingskader grootschalige elektriciteitsopwekking. Dat brengt in beeld hoe en waar Soest ruimte wil geven aan zonnevelden en windturbines. Via een amendement van GGS en Soest2002 schrapte de raad zonneveldlocatie A (spoordriehoek Soest) uit het voorstel. Daarmee geeft de raad alleen ruimte voor zonnevelden bij de A28.  

Wachten met wind

De raad nam unaniem een motie aan van CU-SGP, GGS, VVD, D66, POS en Burgerbelangen om te wachten met een definitief besluit voor het plaatsen van windturbines totdat onderzoek van het RIVM over de gezondheidseffecten is uitgevoerd. Er komt pas een nieuw besluit over windturbines na de uitkomsten van aanvullende participatie en onderzoeken. Op basis van de participatie en de onderzoeken kunnen opnieuw locaties voor wind afvallen of kleiner worden.

Duurzame zonnepanelen

Ook unaniem werd een motie aangenomen van D66, GL, CU-SGP, PvdA, LAS en Burgerbelangen waarmee de raad het college oproept om zich in te spannen om zonnepanelen toe te passen die duurzaam en zonder dwangarbeid zijn geproduceerd.

Concept Omgevingsvisie

Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met een aangepaste Concept Omgevingsvisie. De raad bracht via drie amendementen wijzigingen aan in het concept dat voorlag:

  • een amendement van GGS om de benaming landschapspark te vervangen door agrarisch natuurlandschap
  • een amendement van D66, GL en Burgerbelangen om een cultuurhistorisch lint als verbinding tussen Soest en Soesterberg toe te voegen
  • een amendement van VVD en D66 over de formuleringen rondom de woningbouwaantallen

In de uiteindelijke Omgevingsvisie komt te staan hoe de fysieke leefomgeving er over 20 jaar uit zou moeten zien. De Concept Omgevingsvisie komt nu ter inzage te liggen.

Regionale Energie Strategie

Een meerderheid van de raad stemde ermee in om de Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort 1.0 als definitief in te dienen bij het Rijk. Daarin staat wat de RES Regio Amersfoort kan bijdragen aan de landelijke energiedoelstellingen. De gemeente Soest maakt onderdeel uit van die regio.

Naar overzicht