Raadsbesluiten van 8 juni

Het Griftland College krijgt een krediet om vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw voor te bereiden. Woon-werkterrein Soesterberg Noord wordt een groene woonwijk. Dat heeft de raad besloten op donderdag 8 juni. De vergadering is terug te kijken in het raadsinformatiesysteem

Krediet nieuwbouw Griftland College

De raad heeft unaniem ingestemd met een voorbereidingskrediet van € 2.47 miljoen voor nieuwbouw van het Griftland College. Dit budget stelt het schoolbestuur in staat om voorbereidingen te treffen voor vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw. De intentie is om dat te doen op de huidige locatie aan de Noorderweg en deels op het perceel ernaast. Er wordt gestreefd naar oplevering in 2026.

De raad heeft ook ingestemd met een aantal extra uitgangspunten voor de nieuwbouw. Zo houdt de school rekening met hogere leerlingaantallen en is er behoefte aan een vierde gymzaal.

Elske ter Beek Suijkerbuijk van GroenLinks stemde niet mee; zij werkt op het Griftland College. Beide raadsleden van CU-SGP waren afwezig en hebben derhalve niet gestemd.

Gebiedsvisie Soesterberg Noord

Een meerderheid van de raad heeft een visie vastgesteld op de ontwikkeling van het huidige woon-werkterrein Soesterberg Noord. In de visie staat dat het terrein in de toekomst een gezonde groene woonwijk wordt. De gebiedsvisie moet duidelijk maken welke initiatieven van particulieren voor dit gebied passend zijn. Het gaat daarbij om initiatieven die al lopen en toekomstige initiatieven. Dit moet duidelijkheid geven voor inwoners van het gebied, omwonenden, grondeigenaren en eigenaren van de aanwezige bedrijven.

Ook hier stemde de fractie CU-SGP wegens afwezigheid niet mee. GroenLinks stemde tegen de visie. Jan Vrakking van Soest2002 stemde tegen het openen van de bijbehorende grondexploitatie. Een grondexploitatie is een begroting van uitgaven en inkomsten bij een ruimtelijk ontwikkelingsplan.

Motie ’Kamers 2 en 3’

De raad nam unaniem een motie aan van POS en GroenLinks om te onderzoeken of het loont om twee delen van de nieuwe woonwijk los van elkaar te ontwikkelen. De woonwijk is in het plan namelijk opgedeeld in drie ‘kamers’. POS en GroenLinks vinden dat kamers 2 en 3 op een aantal belangrijke onderdelen van elkaar verschillen, waaronder de eigendomssituatie. Het college gaat nu een scenario uitwerken met twee aparte ontwikkelstrategieën voor kamers 2 en 3. De raad krijgt dat voorgelegd tegelijk met de ontwikkelstrategie voor de gehele woonwijk.

Motie participatie

De raad verwierp een motie van GroenLinks en POS om een verdergaande vorm van participatie toe te passen bij de ontwikkelstrategie. De fracties willen dat inwoners en ondernemers uit de omgeving worden betrokken met een interactieve participatievorm die verder gaat dan alleen informeren en raadplegen. Alleen GroenLinks, POS en D66 stemden voor deze motie.

Voorjaarsnota 2023

De raad heeft ingestemd met de Voorjaarsnota 2023. Hiermee informeerde het college van B en W de raad over de stand van zaken van de inkomsten en uitgaven van de gemeente in dit jaar. Het college laat ermee zien welke uitgaven waarschijnlijk anders lopen in 2023 dan verwacht.  

Ook aangenomen

  • Bestemmingsplan Birkstraat 144.