Tussenstap naar formatie

In het proces richting een nieuw college is een tweede informateur aangewezen. Mark Berntssen voert de komende tijd een tweede ronde van verkenningen uit met de politieke partijen van de gemeenteraad van Soest. Dit proces is een opmaat naar het aanstellen van een formateur. De verkenningen onder leiding van Mark Berntssen doen recht aan een wens van alle politieke partijen: die spraken zich tegenover de eerste informateur Yvonne van Mastrigt allemaal uit voor een andere bestuurscultuur, andere verhoudingen tussen raad en college, en andere verhoudingen tussen de partijen onderling.

Gesprek Soest2002, GGS en VVD

Informateur Yvonne van Mastrigt presenteerde in een raadsbijeenkomst op 7 april haar verslag van de verkennende gesprekken met de partijen. De partijen reageerden in deze openbare bijeenkomst op Van Mastrigts adviezen en conclusies. Afgelopen dagen hebben Soest2002, GGS en VVD gedrieën het vervolgtraject verkend. Zij constateerden een gezamenlijk vertrekpunt: ten eerste om uitvoering te geven aan het advies om als drie partijen met elkaar in gesprek te gaan, en ten tweede de raadsbrede wens om meer aandacht te hebben voor álle partijen. Hiermee verwijzen de partijen naar de behoefte aan een andere cultuur in het gemeentebestuur: het ‘wij willen het anders’ en ‘samen’ aspect.

Tussenstap

De partijen willen nu eerst een tussenstap voordat een formateur het stokje overneemt van informateur Van Mastrigt en de onderhandelingen kunnen beginnen. In deze tussenstap zal Mark Berntssen een tweede ronde van verkenningen houden. Deze stap volgt uit de adviezen van Yvonne van Mastrigt en is nog onderdeel van de informatiefase. Mark Berntssen voert één-op-één gesprekken met elk van de zeven partijen zonder Soest2002/GGS/VVD. Deze gesprekken gaan vooral over de vraag wat de partijen graag terug willen zien in een coalitieakkoord en hoe men de manier van samenwerken ziet. Mark Berntssen zal daarna een voorstel doen of er -en zo, ja welke- partij(en) vervolgens een uitnodiging krijgen voor vervolggesprekken.

Onderhandelingen

Hierna start de onderhandelingsfase onder leiding van een formateur. Per thema zal steeds ook de inbreng betrokken worden van de partijen die niet aan de onderhandelingen deelnemen. In de loop van deze week is de planning en verdere insteek van het onderhandelingstraject bekend. Het doel is om eind mei tot een afronding van dit traject te komen.

Profiel Mark Berntssen

Mark Berntssen (45) woont in Wijk bij Duurstede. Berntssen werkt als ZZP’er op het grensvlak van het ruimtelijk domein en ICT. Eerder was hij projectleider in de wereld van data- en informatiemanagement. Berntssen is geregeld dagvoorzitter bij congressen en gespreksleider bij complexe vraagstukken in omliggende gemeenten.