Verkeer, cultuur en de Gouden Ploeg

De raad wordt op maandag, woensdag en donderdag bijgepraat over een aantal ontwikkelingen. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en zijn te bekijken via www.soest.nl/gemeenteraad. Daar staan ook de vergaderstukken en meer informatie.

Maandag 22 maart

Verkeersplan Soest-Zuid

De raad wordt bijgepraat over de stand van zaken van het verkeersplan Soest-Zuid. Dat plan is in 2015 vastgesteld door de raad en moet de doorstroming van het verkeer in Soest-Zuid verbeteren. Het gaat onder meer om herinrichting waarvoor ook enkele wijzigingen in een bestemmingsplan nodig zijn. Daarover besluit de raad in juli 2021.

Woensdag 24 maart

Gevolgen coronacrisis voor cultuur

De raad gaat in gesprek met acht lokale cultuurpartners over de gevolgen van corona voor de Soester kunst en cultuur. Uitgenodigd zijn de Soester jongerencultuurcoach en vertegenwoordigers van Idea, het Cultuurplatform, Museum Soest, Herman van Veen Artcentre, Artishock en de Bachschool. Vier van hen houden een korte inleiding over hun ervaringen en beelden over de gevolgen van de coronacrisis voor de sector. Daarna gaan de aanwezigen in gesprek om zich een beeld te vormen van de uitdagingen waar het cultuurveld voor staat en hoe dat de inwoners raakt.

Spoorwegovergang de Gouden Ploeg, die in 2023 opgeheven of bewaakt moet zijn.

Donderdag 25 maart

Spoorwegovergang De Gouden Ploeg

De onbewaakte spoorwegovergang De Gouden Ploeg (aan het Chris Uiterwijkpad) moet eind 2023 ofwel zijn opgeheven of beveiligd. Spoorwegbeheerder ProRail geeft tijdens deze bijeenkomst een presentatie over de noodzaak van het afsluiten van de overweg. Ook krijgt de raad informatie over de varianten die ProRail onderzocht heeft, de belangrijkste voor- en nadelen en de financiƫle gevolgen.

Naar overzicht