Verslag tweede informateur

Mark Berntssen heeft vandaag zijn bevindingen als tweede informateur voor de gemeente Soest uitgebracht. Berntssen beschrijft in zijn verslag dat partijen verandering en meer vertrouwen willen. Dit begint bij het luisteren naar elkaar om te horen in plaats van om te oordelen. Berntssen adviseert om het onderhandelingstraject te starten met Soest2002, GGS, VVD en PvdA. Juist de PvdA beschreef in het gesprek hoe een andere samenwerking eruit kan zien binnen de coalitie, de hele raad en de samenleving.

Verslag

Informateur Berntssen presenteert die conclusies in het verslag ‘Wees zelf de verandering die je in Soest wilt zien: Over zeggen wat je doet en doen wat je zegt’. In dit verslag gaat Berntssen in op de gesprekken die hij met alle tien politieke partijen voerde. Tijdens de openbare raadsbijeenkomst op donderdag 28 april om 19.30 uur licht Berntssen het verslag en zijn adviezen nader toe. De politieke partijen kunnen dan vragen stellen. Deze bijeenkomst is bij te wonen in de raadzaal of online via soest.nl/gemeenteraad.

Manier van samenwerken

In zijn adviezen legt Berntssen een accent op de manier waarop partijen met elkaar zullen moeten samenwerken om op inhoud verder te komen. Op dit onderdeel viel het gesprek met de PvdA op, schrijft Berntssen. ‘Meer dan de andere partijen hadden zij heel duidelijk voor ogen hoe de beoogde samenwerking binnen de coalitie en met de gehele raad en samenleving eruit kan komen te zien. De inhoud is volgend op de invulling van de processen.’

Soest2002, GGS, VVD en PvdA

Zijn advies is dan ook dat Soest2002, GGS, VVD en PvdA met elkaar in gesprek gaan. Het eerste doel is daarbij om te beoordelen of deze combinatie daadwerkelijk past op samenwerking én inhoud. Mark Berntssen adviseert om in de onderhandelingen de kenmerkende thema’s uit de verkiezingen als eerste ‘beet te pakken’: de invulling en verdeling van de schaarse ruimte in de gemeente Soest, en het bouwen buiten de zogenaamde rode contouren. Berntssen beseft dat deze partijen op sommige onderwerpen wat afstand zullen moeten overbruggen. Waar nodig kunnen zij zich laten bijstaan door ambtenaren, deskundigen en inwoners.

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

De wens om de komende vier jaar anders met elkaar samen te werken in de raad begint bij het handelen van iedere partij, schrijft Berntssen. Dat kwam in nagenoeg alle gesprekken terug toen het ging over het groeien van het onderlinge vertrouwen. ‘Luister naar elkaar om te begrijpen in plaats van om te oordelen. Betrek de inwoners van deze gemeente en geef duidelijk aan wat er van hen verwacht wordt en hoe zij dit terug kunnen zien in de plannen die u voor hen in gang zet.

Bezuinigingen

Berntssen benadrukt hoe belangrijk het is om in het coalitieakkoord rekening te houden met de bezuinigingen die Soest in de begroting voor 2023 waarschijnlijk te wachten staan. Het coalitieakkoord zal daardoor waarschijnlijk niet in beton gegoten zijn. Berntssen stelt dat het belangrijk is om vooruit te denken hoe de coalitie en de raad met zulke veranderingen zullen omgaan. Dat maakt de raad wendbaar en bestendig. ‘En maak daarbij duidelijk welke stappen je gaat nemen om de gehele raad, belanghebbenden en inwoners bij deze keuzes te betrekken’, adviseert Berntssen.

Het hele verslag is te lezen bij de vergaderstukken van 28 april 2022 via: https://soest.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar