Zeist past voorwaarden AZC aan na brief

De gemeenteraad van Zeist heeft op dinsdag 25 januari besloten dat er vluchtelingen mogen komen naar Kamp van Zeist, maar dat de voorwaarden moeten worden aangepast. Dit deed de raad als reactie op de vele inspraakreacties van omwonenden uit Soesterberg. De gemeenteraad van Soest bracht die reacties onder de aandacht van Zeist in een brief en videoboodschap.

400 bewoners

Er mogen ongeveer 400 bewoners komen op Kamp van Zeist, besloot Zeist. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) had gevraagd om opvang van maximaal 700 bewoners. Van de veertig insprekers tijdens de hooravond in Soesterberg op 19 januari gaven meerderen aan niet principieel tegen de komst van vluchtelingen te zijn, maar dat 700 vluchtelingen op een dorp van ruim 7.000 inwoners te veel is. Zeist komt Soesterberg met dit besluit deels tegemoet.

Voorwaarden

Zeist besloot tot een aantal voorwaarden aan de opvang, in overstemming met de wensen uit Soest. Zo besloot de raad van Zeist dat er maatregelen moeten worden getroffen om de leefbaarheid en veiligheid voor omwonenden in met name Soesterberg te waarborgen:

  • Vooral inzetten op opvang van gezinnen en minder alleenstaande mannen;
  • Een langzame opbouw van het aantal bewoners, passend bij de mogelijkheden van de locatie zelf, maatschappelijke voorzieningen en de omstandigheden van leefbaarheid en veiligheid;
  • Uiterlijk binnen 3 jaar een grondige evaluatie te doen met relevante aspecten zoals (sociale) veiligheid, leefbaarheid, toegang tot onderwijs en andere maatschappelijke voorzieningen, bereikbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Vervolg

Zeist neemt hiermee belangrijke delen van de brief van Soest en de insprekers uit Soesterberg over. De gemeente Zeist heeft toegezegd de gehele brief met de zorgen en wensen van inwoners mee te nemen in de gesprekken met het COA. Binnen enkele weken zal er meer duidelijkheid komen over de ontwikkelingen op Kamp van Zeist. Zeist en Soest gaan binnenkort in overleg met het COA, waarbij de besluiten van 25 januari nadrukkelijk op tafel liggen.

Meer informatie

Op de website van gemeente Zeist staat meer informatie over de behandeling in de gemeenteraad van Zeist:

Extra randvoorwaarden en aandachtspunten van de gemeenteraad voor het college (aangenomen amendement)