Van verkiezingen naar college

Datum Onderwerp
16 maart Verkiezingen
21 maart Definitieve verkiezingsuitslag
23 maart Raad wijst informateur aan
23 t/m 28 maart Informateur voert verkennende gesprekken met partijen
1 april Informateur brengt verslag uit
7 april Raad bespreekt verslag informateur
19 april Tweede informateur voert verkennende gesprekken
27 april Tweede informateur presenteert advies
27 april Formateur wordt aangewezen
Nu gaande Onderhandelingen Soest2002, GGS, VVD en PvdA
Datum nog niet bekend Partijen sluiten een akkoord
Datum nog niet bekend Partijen wijzen wethouders aan
Datum nog niet bekend Raad benoemt wethouders
Datum nog niet bekend Nieuw college is een feit