Gemeente Soest zoekt een nieuwe gemeentesecretaris/ algemeen directeur (M/V)

 

Wij kijken uit naar de komst van een enthousiaste en betrokken gemeentesecretaris/algemeen directeur. Als politiek sensitief adviseur ondersteun je het college. En samen en in samenspraak met medewerkers bouw je verder aan de doorontwikkeling van onze organisatie.

Resultaatgerichte en stimulerende bouwer

De organisatie heeft behoefte aan een daadkrachtige op resultaat sturende bouwer die op transparante en respectvolle wijze medewerkers stimuleert om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Zo realiseren we samen de bestuurlijke doelen en onze ambities voor de dienstverlening aan inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in Soest en Soesterberg.

Inspirerend boegbeeld

De nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur is een zichtbaar en inspirerend boegbeeld voor het gemeentebestuur én de organisatie. In deze functie heb je een regierol bij het uitzetten van de bestuurlijke opdrachten en besluiten en breng je focus aan bij de verdere uitrol van de visie ‘Soest 2020’ en bijbehorende cultuurwaarden:

  • Durf & drive
  • Dienstverlenend en naar buiten gericht
  • Samen werken aan resultaat

Verbinder

Om in Soest succesvol te zijn vervul je de rol van verbinder tussen lokale gemeenschap, het gemeentebestuur en medewerkers die zich betrokken en enthousiast inzetten voor de afgesproken doelen en ambities. De gemeentesecretaris / algemeen directeur draagt vanuit zijn/haar bijzondere positie de eindverantwoordelijkheid voor de door de organisatie te geven adviezen en te initiëren activiteiten. Op basis van dienend leiderschap geef je vorm aan open verhoudingen en werkbare relaties tussen het gemeentebestuur, organisatie en de inwoners van Soest en aan een gewaardeerde positie van Soest in de regio.

Aantrekkelijke werkomgeving voor nieuwe collega

Soest biedt een aantrekkelijke werkomgeving voor een politiek en bestuurlijk sensitieve nieuwe collega die met ruime (gemeentelijke) managementervaring en WO werk- en denkniveau in een complexe organisatie van toegevoegde waarde is voor het functioneren van het gemeentebestuur en de medewerkers.

Over Soest

De gemeente bestaat uit twee kernen met elk een heel eigen karakter. Soest is van oorsprong een agrarisch dorp dat ontstond tussen de rivier de Eem en de hoger gelegen gronden op de Eng. Soesterberg ontstond langs de Wegh der Weegen tussen Utrecht en Amersfoort maar is vooral bekend van de voormalige vliegbasis – nu een uniek park met het Nationaal Militair Museum als grote trekpleister. De ruim 46.000 inwoners van de gemeente wonen in een natuurrijke omgeving (met bos, stuifduinen, heide en een open polderlandschap) te midden van de stedendriehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum. 

Over de organisatie

Zo’n 240 medewerkers (ongeveer 225 fte) vormen de gemeentelijke organisatie met vijf afdelingen en een staf. Ondersteund door diverse gemeenschappelijke regelingen zetten zij zich in voor de lokale samenleving. Dit doen zij onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de burgemeester en vier wethouders en een gemeenteraad met 29 leden uit 12 verschillende fracties.
De gemeentelijke organisatie van Soest staat net als andere gemeenten voor enkele flinke uitdagingen. Zoals de voorbereiding op de Omgevingswet, verduurzaming en het inspelen op een continu veranderende samenleving.

Over ons aanbod

We bieden een boeiende, veelzijdige baan in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Uiteraard hoort daar een salaris bij dat past bij de functie en de omvang van de gemeente.

Hoe kun je reageren?

Mail je brief met CV uiterlijk 9 december 2018 naar sollicitatiegemeentesecretaris@soest.nl. Je kunt je brief richten aan het College van B&W,  t.a.v. de selectiecommissie.
Voor de kerst ontvang je een inhoudelijke reactie en hoor je of je op 9 of 11 januari wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek. Op 16 en 17 januari vindt de tweede gespreksronde plaats. Een assessment zal onderdeel van het selectieproces zijn. Het streven is de procedure in februari af te ronden.
Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet. Er is ook een searchopdracht uitgezet bij een drietal werving & selectiebureaus.

Vragen?

Indien je nadere informatie wenst, kun je dit vinden op onze website of opvragen via sollicitatiegemeentesecretaris@soest.nl. Met vragen over het sollicitatieproces, kun je bellen met Carine Vollebregt (HR Adviseur) op (06) 18 58 25 71. Heb je inhoudelijke vragen over de functie, dan kun je terecht bij Rob Metz (burgemeester) via (035) 60 935 11 of Theo Hoex (extern adviseur voor deze W&S procedure) op (06) 12 12 16 19.