Gemeentetoeslag Peuteropvang

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u bij de gemeente terecht. Aan de hand van uw inkomen wordt de hoogte van de ouderbijdrage berekend. De organisatie die de peuteropvang aanbiedt brengt de ouderbijdrage maandelijks bij u in rekening. De gemeente betaalt de gemeentetoeslag uit aan de organisatie.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Uw kind is tussen 2,5 tot 4 jaar
  • U en uw kind staan ingeschreven in de gemeente Soest
  • De peuteropvang locatie is in de gemeente Soest
  • De peuteropvang locatie is een door de gemeente Soest erkende organisatie
  • Werkt u beiden? Of werkt u als alleenstaande ouder? Dan heeft u geen recht op peuteropvang toeslag van de gemeente, maar kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst

Hoe kan ik de toeslag aanvragen?

Vul het aanvraagformulier toeslag peuteropvang (pdf, 224 kB) in en stuur deze op naar de gemeente.

Wat heb ik nodig?

  • Aanvraagformulier
  • Kopie contract peuteropvang/peuterspeelzaal
  • Recente Inkomensverklaring van beide ouders of verzorgers
  • Is uw inkomen afgelopen jaar gewijzigd lever dan ook recente inkomensgegevens aan. Zoals toekenning WW of een salarisstrook

Hoe lang duurt het?

Binnen vier weken ontvangt u bericht over de hoogte van de ouderbijdrage.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid of de belastingdienst