Klimaatbestendige herinrichting hofjes Generaal Winkelmanstraat

De twee hofjes tussen Generaal Winkelmanstraat 58 t/m 120 worden klimaatbestendig ingericht. In beiden hofjes komt nieuwe beplanting en wordt de verharding vervangen. Het hemelwater dat straks op de nieuwe verharding valt, wordt plaatselijk opgevangen in de nieuwe groenvakken en het verlaagde gazon. Hier kan het water in de bodem infiltreren. Dit water hoeft dan niet meer naar het riool.

Bijzonder is dat ook de daken van de omliggende woningen van de riolering worden gekoppeld. Hiervoor wordt een afkoppelsysteem aangebracht, bestaande uit een afvoergoot in de voortuin en een afvoergoot in het voetpad. De afvoergoot leidt het water van de daken naar het plantsoen. In een van de hofjes komt een aantal houten speeltoestellen.

Enthousiaste bewoners

Om bewoners te enthousiasmeren over deze vrijwillige aanpassing van de voortuin en de regenpijp is de gemeentelijke waterambassadeur bij alle omwonende bewoners langsgegaan. Hij heeft de bewoners tijdens een persoonlijk gesprek geïnformeerd over de werkzaamheden en de mogelijkheden om het hemelwater van de voorzijde van het dak af te koppelen van de riolering en nuttig te infiltreren in de bodem.

In dit gesprek zijn de werkzaamheden doorgenomen en voorbeelden van verschillende afvoergoten getoond, aandachtspunten besproken en foto’s gemaakt van de voortuin. Alle afspraken zijn uiteindelijk vastgelegd in een afkoppelovereenkomst. De eigenaar van de woningen, woningcoöperatie De Alliantie, is vooraf geïnformeerd en akkoord met de aanpassingen.

Uitvoering

Van Asch Infrastructuur uit Soest gaat de werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden starten op 12 november en duren naar verwachting tot de kerst. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Slecht weer vertraagt de werkzaamheden.

Omgevingsvergunning

Voor de werkzaamheden is een Omgevingsvergunning, onderdeel kap, nodig. Deze is verleend.