Geslacht op geboorteakte wijzigen

Transgenders kunnen het geslacht op hun geboorteakte veranderen. Dit doet u bij de gemeente waar u bent geboren. U kunt dan meteen doorgeven welke voornaam u voortaan wilt gebruiken. Bent u geboren in het buitenland en woont u langer dan een jaar legaal in Nederland? Dan gaat u naar de gemeente Den Haag.

Na het wijzigen van uw geboorteakte zijn uw reisdocumenten en rijbewijs niet meer geldig.

Voorwaarden

  • U bent zestien jaar of ouder
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u woont minimaal één jaar in Nederland met een geldige verblijfstitel
  • U heeft een deskundigenverklaring (niet ouder dan zes maanden)

Hoe werkt het?

Maak voor het wijzigen van het geslacht op de geboorteakte een afspraak. U neemt het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • de deskundigenverklaring (niet ouder dan zes maanden)

Vervolgstappen

Na de wijziging van uw geboorteakte wordt de wijziging verwerkt op uw persoonslijst in de Basisregistratie Personen (BRP).

Daarna:

  • krijgen alle instanties met toegang tot de Basisregistratie Personen (BRP) bericht
  • krijgt iedereen op uw persoonslijst bericht van de aanpassing. Dit zijn uw ouders, eventuele (ex-)partner en kinderen
  • kunt u een nieuw paspoort, ID-kaart en/of nieuw rijbewijs aanvragen

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van Transgender Netwerk Nederland.