Gladheidsbestrijding

Bij gladheid door sneeuw en vorst komen de gemeente en de RMN direct in actie. Vaak wordt al vroeg gestrooid om te voorkomen dat het glad wordt (preventief strooien).

Strooiplan

De gladheidsbestrijding is uitbesteed aan de RMN. In eerste instantie worden de hoofdwegen met aanliggende fietspaden, busroutes en sterk hellende wegen gestrooid of sneeuwvrij gemaakt.

Houdt de gladheid langer dan twee dagen aan? Dan wordt een aanvullende route gereden. Wegen rondom bejaardentehuizen, scholen, winkelcentra en sportvoorzieningen worden gestrooid of sneeuwvrij gemaakt.

Bij ijzel worden meestal alle wegen gestrooid.

Strooiroutekaart

Legenda

legenda digitale strooiroutekaart

Strooiroute downloaden als PDF

Melden gladheid

Wilt u een gladde weg melden? Dan kan via een online melding openbare ruimte of via de app Buiten beter op uw smartphone.

Meer weten?

Bij de gemeente kunt u meer informatie opvragen over wanneer en hoe gladheid wordt bestreden via (035) 609 34 11 of postbus2000@soest.nl