Grafrechten overschrijven of afstand doen

De persoon die een graf of nis op zijn naam heeft staan, noemen we rechthebbende. De rechthebbende kan de grafrechten overschrijven, of afstand doen van een graf of nis.

Grafrechten overschrijven

Is de rechthebbende overleden? Dan kan een familielid de grafrechten overnemen. Gebeurt dit niet, dan vervallen deze rechten aan de gemeente Soest.

Termijn

U moet het verzoek tot overschrijving binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende doen.

Kosten

Bij overschrijving grafrecht betaalt u eenmalig € 31 overschrijvingskosten (tarief 2019).

Verlengen grafrechten

Verlopen uw grafrechten? Ruim voordat het grafrecht afloopt, krijgt de rechthebbende een brief van de gemeente. Hier zit een formulier bij waarop u kunt aangeven dat u de grafrechten wilt verlengen. Dit formulier stuurt u met bijgevoegde antwoordenvelop naar de begraafplaatsadministratie. U kunt ook op het formulier aangeven dat u niet wilt verlengen. Het grafrecht stopt dan automatisch aan het einde van de termijn.

Afstandsverklaring

Is de termijn nog niet afgelopen, maar wilt u wel afstand doen van het graf of de nis? Vul dan de afstandsverklaring in.