Grafrechten

De gemeente geeft graven en urnennissen uit op de gemeentelijke begraafplaatsen. Iedereen mag gebruik maken van de begraafplaatsen. U vraagt dan grafrechten aan en wordt daarmee rechthebbende. Er kan maar één persoon rechthebbende zijn. Verloopt de periode? De rechthebbende kan de grafrechten verlengen.  

Soorten graven

Er zijn meerdere soorten graven en asbestemmingen:

 • een algemeen graf
 • een particulier graf
 • een kindergraf
 • een urnennis
 • een urnengraf

Het is ook mogelijk om as te verstrooien op de begraafplaatsen.

Een particulier graf wordt uitgegeven voor twintig jaar. Verlenging is mogelijk, steeds voor een periode van tien jaar. Er is plaats voor het begraven van twee overledenen en er kan één asbus worden bijgezet.

Een algemeen graf wordt per laag uitgegeven voor tien jaar. De gemeente blijft rechthebbende van een algemeen graf. Verlenging is niet mogelijk.

Een urnennis of urnengraf wordt voor tien jaar uitgegeven. Verlenging is mogelijk, steeds voor een periode van tien jaar. Een urnennis is geschikt voor twee asbussen en een urnengraf voor vier asbussen.

Hoe werkt het?

Het grafrecht voor een particulier graf, urnengraf of urnennis vraagt u aan via de begraafplaats. U zoekt een graf of nis uit - in overleg met de opzichter - en u vult ter plekke het reserveringsformulier in. De datum van ondertekening is de begindatum van de grafrechttermijn.

Een algemeen graf vraagt u aan via de begrafenisondernemer. Ook een particulier graf kan via de begrafenisondernemer worden uitgegeven (bij directe begraving). Vaak gaat de begrafenisondernemer dan met de familie naar de begraafplaats om een plekje uit te zoeken.

Om grafrechten aan te vragen neemt u contact op met de begraafplaats via 06 51 98 89 97. Om grafrechten te verlengen (dit kan vanaf twee jaar voordat de termijn verloopt) of bij vragen over grafrechten, neemt u contact op met de begraafplaatsadministratie via begraafplaatsadministratie@soest.nl of via (035) 609 34 11.

Kosten

De kosten voor uitgifte zijn:

 • particulier graf (twintig jaar): € 1.575
 • particulier kindergraf (twintig jaar): € 726
 • algemeen graf (tien jaar): € 361
 • urnennis (tien jaar): € 428
 • urnengraf (tien jaar): € 428
 • inschrijvingskosten (bij inschrijving rechthebbende/belanghebbende): € 31

(Tarieven 2019)

Dit is exclusief de kosten voor onderhoud.

Als u geen interesse meer heeft in het graf of de nis, dan kunt u afstand doen.

Gedenktekens en beplanting

Er zijn regels voor het aanbrengen van gedenktekens en beplanting. Deze regels staan in de "Algemene uitvoeringsregels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Soest". Wilt u de regels ontvangen? Neem dan contact op met de begraafplaatsadministratie via begraafplaatsadministratie@soest.nl of (035) 609 34 11.