Grondprijzen

In de grondprijzenbrief staan de prijzen vermeld die de gemeente Soest hanteert bij verkoop van grond voor verschillende functies. Bijvoorbeeld de grondprijzen voor wonen, commercieel, sport en recreatie of snippergroen (groenstroken). In de brief worden de grondprijzen ook nader onderbouwd. De grondprijzenbrief wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het College.

Waarvoor gelden de grondprijzen?

De grondprijzen vormen de basis voor alle onderhandelingen en transacties over de verkoop van grond. Ook voor het opstellen van bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan maakt de gemeente gebruik van de grondprijzen.

Grondprijzenbrief

In de grondprijzenbrief op Overheid.nl vindt u de meest actuele grondprijzen. Voor meer informatie neemt u contact op met Grondzaken via (035) 609 34 11.