Huisregels gemeente Soest

De medewerkers van de gemeente Soest en Uitvoeringsorganisatie BBS willen een goede gastheer/gastvrouw zijn en u zo optimaal mogelijk van dienst zijn. Wij streven naar korte wachttijden, een vriendelijke ontvangst en behandeling, deskundigheid en korte levertijden. Klantgerichtheid staat bij ons voorop. Dat geldt voor alle onderdelen van de gemeentelijke organisatie. De medewerkers zijn daarop dan ook aanspreekbaar.

Van onze bezoekers aan het gemeentehuis verwachten wij dat zij zich als een welkome gast gedragen. Natuurlijk beseffen wij dat er soms beslissingen genomen worden die vervelend kunnen zijn. Of dat we een keer niet aan de verwachtingen kunnen voldoen, zoals bij grote drukte. Ook in dat geval verwachten het gemeentebestuur en -personeel toch een correcte houding en enig begrip van haar bezoekers. Gelukkig een vanzelfsprekende zaak voor ons én de meeste bezoekers en inwoners.

Toch kan het soms mis gaan of onduidelijk zijn wat wij van elkaar mogen verwachten. Daarom is een aantal spelregels opgesteld, ook voor uw veiligheid en de veiligheid van bestuur en medewerkers van de gemeente Soest. Bent u te gast bij de gemeente Soest of Uitvoeringsorganisatie BBS, dan hanteren wij de volgende huisregels:

 1. Algemeen: Wij verwachten dat u zich als gast gedraagt en het onze medewerkers mogelijk maakt hun werk goed en geconcentreerd te doen. Zo kunnen ze u optimaal van dienst zijn. Voor al uw vragen kunt u terecht bij de receptioniste in de centrale hal. Wij vragen u eventuele aanwijzingen op te volgen.
 2. Komt u iets regelen of aanvragen: In het gemeentehuis (dus niet bij uitvoeringsorganisatie BBS) werken wij uitsluitend op afspraak. Hierdoor kunnen wij u snel van dienst zijn. Op de zuil bij de ingang van het gemeentehuis klikt u aan waarvoor u komt. U krijgt dan een volgnummer. Vervolgens neemt u plaats in de hal. Uw volgnummer verschijnt op de grote schermen.
 3. Komt u voor een medewerker: Heeft u een afspraak met een bestuurder of medewerker? Dan kunt u zich melden bij de receptioniste in de centrale hal. De receptioniste belt de betreffende medewerker die u vervolgens komt ophalen.
 4. Huisdieren en mobiele telefoon: Om u zonder afleiding te kunnen helpen zijn huisdieren in onze gebouwen niet toegestaan. U kunt uw hond eventueel aan het oog buiten de deur vastbinden. Blindengeleidehonden mogen natuurlijk wel mee naar binnen. Voor een ongestoord gesprek vragen wij u tevens om uw mobiele telefoon uit te zetten als u aan de beurt bent.
 5. Vingerafdruk: Komt u voor een paspoort, dan is het zowel bij de aanvraag als bij het afhalen noodzakelijk dat u schone handen heeft. De apparatuur die uw vingerafdruk scant is namelijk erg gevoelig voor stof en vet.
 6. Spreekkamer: In onze spreekkamers zijn veiligheidsvoorzieningen aangebracht. Wilt u graag iemand met u meenemen naar een gesprek in een spreekkamer, dan overlegt u dat eerst met de medewerker. Het kan voor de behandeling van uw zaak gewenst zijn dat wij u onder vier ogen spreken.
 7. Roken, eten en drinken: Roken in openbare gebouwen is niet toegestaan. Dat geldt uiteraard ook voor de gemeente. Om onze gebouwen netjes te houden, wordt het nuttigen van meegebrachte dranken of etenswaren niet op prijs gesteld.
 8. Onder invloed: Gasten die kennelijk onder invloed van drugs of alcohol niet redelijk aanspreekbaar zijn, kunnen wij niet helpen en worden gevraagd het gebouw te verlaten.
 9. Ongewenst gedrag: Mocht iemand zich niet als een welkome gast gedragen (bijvoorbeeld schelden, discrimineren, schreeuwen, andere gasten of medewerkers lastigvallen), dan wordt deze persoon nu niet verder geholpen en aangesproken op het gedrag.
 10. Geweld: Bij agressie en geweld stopt uiteraard onze dienstverlening. Bij misdragingen (bijvoorbeeld vernielingen of (dreigen met) geweld tegen medewerkers) wordt de toegang tot gemeentelijke gebouwen ontzegd en doen wij aangifte bij de politie. Eventuele schade verhalen wij op de veroorzaker. Eventuele sancties zoals een toegangsverbod, administratieve boete of het beperken van bepaalde rechten, kunnen door de Burgemeester worden opgelegd.
 11. Suggesties of klachten: Uw tips of suggesties zijn uiteraard van harte welkom! Bij de uitgang van de centrale hal vindt u een zuil waarop u feedback kunt geven. Feedback geven kan ook via deze website en aan de telefoon. Als u vindt dat u onheus of onjuist behandeld bent door één van onze medewerkers dan kunt u mondeling of schriftelijk een klacht indienen. Klachten kunnen ons helpen om verbeteringen in onze dienstverlening aan te brengen. U vindt hier meer informatie over onze klachtenprocedure. Bij de receptie is een folder verkrijgbaar.