Huisvesting Insingerstraat / Den Blieklaan

In Soest heeft de gemeente voor de korte termijn noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen geregeld in hotels en vakantiehuisjes. De gemeente regelt op dit moment locaties waar vluchtelingen een half jaar tot een jaar kunnen wonen. Ook zijn er inwoners die vluchtelingen tijdelijk in huis hebben genomen. Dat zijn allemaal tijdelijke oplossingen.

Voor het kunnen bieden van woningen voor de langere termijn aan Oekraïense vluchtelingen ziet de gemeente mogelijkheden op het gasveld op de hoek van de Insingerstraat/Den Blieklaan. De gemeente gaat onderzoeken of daar tijdelijke woonunits geplaatst kunnen worden voor een periode van 5 tot 10 jaar.  

Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken rondom het onderzoek naar deze locatie.

Veelgestelde vragen

De afgelopen tijd hebben we veel brieven en vragen van u ontvangen. Ook zijn er veel vragen en zorgen geuit tijdens de afgelopen twee bewonersavonden. Die hebben we geïnventariseerd. Op basis daarvan willen we in de maand juni verder met u in gesprek. Daarvoor organiseren we vier avonden. Tijdens die avonden gaan we ons verdiepen in vier verschillende onderwerpen waarvan we zien dat daar veel vragen en zorgen over zijn: voorzieningen, veiligheid, ontwerp en verkeer.

U kunt zich via opgeven voor één of meerdere avonden. Iedere avond gaat dieper in op één onderwerp:

 • Woensdag 1 juni 19.00-21.00 uur: voorzieningen
 • Woensdag 8 juni 19.00-21.00 uur: veiligheid
 • Donderdag 23 juni 19.00-21.00 uur: ontwerp
 • Dinsdag 28 juni 19.00-21.00 uur: verkeer

In verband met de locatie is het fijn als u zich uiterlijk 4 werkdagen voor de sessie aanmeldt. Omwonenden ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. 

Daarnaast gaan we ook in gesprek met de Oekraïense vluchtelingen en gastgezinnen waar nu vluchtelingen verblijven. Zij ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. 

In Soest heeft de gemeente voor de korte termijn noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen geregeld in hotels en vakantiehuisjes. De gemeente regelt op dit moment locaties waar vluchtelingen een half jaar tot een jaar kunnen wonen. Er wonen bijvoorbeeld al vluchtelingen aan de Hellingweg in Soest. Ook zijn er inwoners die vluchtelingen tijdelijk in huis hebben genomen. Op dit moment zijn er zo’n 130 vluchtelingen in onze gemeente. Allemaal wonen ze op tijdelijke opvangplekken. 

De oorlog in Oekraïne is niet te voorspellen. De verwachting is dat de stroom vluchtelingen de komende tijd aanhoudt. Ook is het beeld dat vluchtelingen niet snel terug kunnen. Veel huizen en voorzieningen in Oekraïne zijn namelijk verwoest. We hebben daarom huizen nodig waar Oekraïense vluchtelingen kunnen wonen als de tijdelijke opvang afloopt. Ook bereiden we ons erop voor dat de aantallen vluchtelingen die naar ons komen, nog zullen toenemen.

Na een eerste locatiebepaling gaan we onderzoeken hoe en of de opvang van vluchtelingen aan de Insingerstraat haalbaar is. Zo’n besluit nemen we niet zomaar. In het haalbaarheidsonderzoek zullen we ruimtelijke mogelijkheden onderzoeken, zoals hoe en of een goede verkeersafwikkeling mogelijk is. En hoe zit het met het riool? Maar we onderzoeken ook economische en maatschappelijke aspecten. Wat is de impact? Daarom betrekken we ook omwonenden en gaan we met hen in gesprek.

De locatiebepaling is ontstaan door een analyse van de beschikbare gronden die in het bezit zijn van de gemeente. Dit heeft te maken met de tijdsduur die er nodig  is om te herbestemmen. Bij gronden van derden duurt dit proces doorgaans langer. Daarnaast hebben we gekeken naar aansluiting op het riool en voldoende ruimte voor mobiliteit bijvoorbeeld. We hebben binnen deze kaders naar alle mogelijke opties gekeken. Daaruit kwam het perceel aan de Insingerstraat naar boven. Dit perceel heeft als groot voordeel dat het van dusdanige omvang is om grotere aantallen qua tijdelijke huisvesting te kunnen realiseren.

Dit zijn de kaders en de beoordeling van de Insingerstraat op een rijtje:

 • Een terrein dat eigendom is van de gemeente: Ja.
 • Een terrein waar geen woningbouw of andere economische functies op de rol staan: Er is een lopend pachtcontract.
 • Binnen de rode contouren: Ja.
 • Niet in de kern Soesterberg (daar komt een AZC): Ja, is niet in Soesterberg.
 • Relatief dicht bij voorzieningen zoals winkels en scholen: Ja, supermarkt op circa 800 meter en school op 500 meter.
 • Goede ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld goede verkeersafwikkeling mogelijk en veilige leefomgeving): Goede verkeersafwikkeling lijkt mogelijk.
 • Mogelijkheid tot aansluiting riolering en nutsvoorzieningen: Ja, maar bestaande riool heeft beperkte capaciteit.
 • Minimaal 200 vluchtelingen op basis van de circa 100 mensen die nu in Soest verblijven en de toestroom die blijft toenemen: Ja, het terrein heeft een oppervlakte van 16.357 vierkante meter.

Natuurlijk hebben we ook naar bestaande bebouwing gekeken, zoals Groot Engendaal. Bestaande bebouwing blijkt echter geen optie voor de lange termijn. Gebouwen kunnen niet op deze korte termijn verbouwd worden om jaren in te wonen.

Welke locaties we hebben onderzocht, dat zullen we in een verder stadium van het haalbaarheidsonderzoek openbaar maken. We focussen ons nu eerst op het haalbaarheidsonderzoek. En daar willen we het gesprek over voeren met omwonenden.

We proberen het onderzoek voor de zomer af te ronden. Als uit het onderzoek blijkt dat het haalbaar is om op het grasveld vluchtelingen te huisvesten, willen we de tijdelijke woningen eind dit jaar gereed hebben.

Uit het haalbaarheidsonderzoek kan blijken dat het plaatsen van de units op die locatie niet haalbaar is. Dan gaan we niet verder en zoeken we een alternatief, want de opvang moet wel worden geregeld.

We gaan een haalbaarheidsonderzoek doen voor opvang van vluchtelingen op het grasveld aan de Insingerstraat/Den Blieklaan. In dat onderzoek zullen deze onderwerpen worden meegenomen.