Haalbaarheidsonderzoek

Het college heeft kennis genomen van de zorgen van omwonenden en de voorlopige onderzoeksresultaten. Het college heeft besloten om extra ecologisch onderzoek te doen om het haalbaarheidsonderzoek vast te kunnen stellen.

Uit ecologisch onderzoek dat al gedaan is, blijkt dat er een das in het gebied aanwezig is. De das is een beschermde diersoort en voor beschermde diersoorten gelden specifieke regels. De gemeente Soest doet daarom extra onderzoek en dat kost tijd. Dit onderzoek kan pas in het voorjaar van 2023 worden uitgevoerd vanwege het paarseizoen van de das. Pas daarna kan het college een zorgvuldig afgewogen besluit nemen of het plan haalbaar is.

Voorkeurslocatie

De gemeente heeft tot december opvangplaatsen georganiseerd voor de opvang van Oekraïners. Na deze periode is ook huisvesting voor vluchtelingen nodig en is het noodzakelijk dat er gekeken wordt naar oplossingen voor de langere termijn. De woningbouwvereniging De Alliantie heeft aan de gemeente Soest portocabins aangeboden voor de opvang van Oekraïners en verzoekt om te verkennen of er een locatie is waarop deze geplaatst kunnen worden.

Voor het zoeken naar een geschikte locatie heeft het college op 31 maart kaders vastgesteld en een voorkeurslocatie aangegeven. Het college heeft de organisatie gevraagd om te onderzoeken of deze locatie haalbaar is. In het haalbaarheidsonderzoek onderzoeken we wat er technisch, wettelijk en financieel nodig en mogelijk is en gaan we in gesprek met u. De technische onderzoeken zijn gestart. We doen quickscans van de thema’s: milieu, ecologie, duurzaamheid, archeologie, verkeer, veiligheid, beheer/onderhoud, riool en afval. Zo’n quickscan geeft een eerste beeld maar daaruit kan ook blijken dat er meer onderzoek nodig is. 

Onderzoeksvraag

Tijdens de bijeenkomst van 9 mei hebben we de onderzoeksvraag voor het haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd: is het haalbaar om 150 - 200 verplaatsbare wooneenheden aan de Insingerstraat te plaatsen voor een periode van 3, 5 en 10 jaar voor de opvang van 400 Oekraïners?  

Dat is de belangrijkste vraag die we onderzoeken. Maar we moeten ook in beeld brengen hoe de Oekraïense vluchtelingen zich verhouden tot andere mensen die een sociale huurwoning zoeken en nu niet of nauwelijks aan een woning kunnen komen. Als alle onderzoeken gedaan zijn, kunnen we bepalen of het passend is om de tijdelijke woonunits ook te gebruiken voor andere doelgroepen.

De groepen die binnen de gemeente in aanmerking komen voor sociale huurwoningen zijn: 

  • Starters (meestal één- tot tweepersoonshuishoudens)
  • Spoedzoekers (meestal één- tot tweepersoonshuishoudens, bijvoorbeeld mensen die gaan scheiden)
  • Mensen die uitstromen vanuit instellingen (meestal eenpersoonshuishoudens)
  • Statushouders (diverse samenstellingen)