Locatiekeuze

Op deze pagina vindt u de stukken die gemaakt zijn in het proces naar het besluit van het college om een haalbaarheidsonderzoek te starten. 

Het gaat om verschillende stukken. Er zijn stukken waar het college een besluit over heeft genomen. Dat zijn de twee collegevoorstellen met bijlagen. En er zijn stukken (memo’s) waar geen besluit over is genomen, maar achtergrondinformatie bevatten.

De collegebesluiten zijn genomen over het afwegingskader en het beschikbaar stellen van geld voor het doen van het haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast is er een collegebesluit genomen om de haalbaarheid voor het plaatsen van tijdelijke units aan de locatie Insingerstraat. 

Memo's

Ook zijn er memo’s die zijn gebruikt als achtergrondinformatie voor het college tijdens het proces. Een van de memo’s is een stedenbouwkundige vingeroefening. Daarin wordt gekeken welke opties mogelijk zouden kunnen zijn voor inrichting met verschillende aantallen wooneenheden. Passend binnen de kaders zoals die binnen de gemeente bestaan.

Dit stuk is gemaakt om een indicatie te geven of het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek (inclusief stedenbouwkundig plan) zin heeft. Over dit stuk is geen besluit genomen. Een andere memo is een eerste verkenning van de mogelijkheden om tijdelijke units te plaatsen. Ook hier heeft geen besluitvorming over plaatsgevonden.

Toegankelijkheid

Bovenstaande documenten zijn niet toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking. Heeft u problemen met het lezen van de informatie? Neem dan contact met ons op. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11 of mail naar oekraine@soest.nl.