Overzicht van vragen en antwoorden

Tijdens de bijeenkomst van 9 mei zijn er een heleboel vragen gesteld. We hebben een deel van de vragen hieronder uitgeschreven, met een antwoord erbij.  

De andere locaties heeft u nu gedeeld, maar waarom niet eerder?

Enerzijds omdat we niet heel Soest hiermee wilden belasten. Anderzijds is het zo dat als deze locatie niet kan, er nog een andere locatie gevonden moet worden.

Hoe groot worden de wooneenheden? 

We denken nu aan wooneenheden van tussen de 25 en 50 vierkante meter. We weten nu nog niet precies hoe de samenstelling van gezinnen is. Op dit moment zijn er vooral moeder met kinderen en opa’s en oma’s. Hoe dat zich ontwikkelt, weten we nog niet. 

Zijn de wooneenheden alleen voor Oekraïense vluchtelingen? 

Nee, we laten geen woningen leeg staan. De aanleiding dat we deze wooneenheden nodig hebben, zijn de Oekraïense vluchtelingen. Dat is dan ook de reden dat we dit haalbaarheidsonderzoek gaan doen. Waarschijnlijk worden die woningen ook door anderen gebruikt. Het is natuurlijk ook niet helder wanneer en of Oekraïense vluchtelingen terug gaan of kunnen.

Hoe lang moeten de wooneenheden staan voordat het rendabel is? 

We zullen daarover het Rijk vragen om dat aan te vullen. Het is aan het Rijk of ze dat doen.

Waarom vindt deze procedure niet plaats via het normale bestuurlijke proces? 

De reguliere bestemmingsplanprocedure duurt 5 tot 7 jaar, en dat duurt te lang. Dus dat is de reden waarom we dat niet doen. 

Verkeersveiligheid: al jaren is de weg tijdens de spits afgesloten. Hoe wilt u daarmee omgaan?

Dat is iets wat we in het haalbaarheidsonderzoek verder zullen onderzoeken.

Stel nou, de vraag komt dat er 100 vluchtelingen komen. Kunnen er dan minder 150-200 huizen komen?

Dat is nog onduidelijk en onzeker. De gemeente verwacht eerder dat het er meer worden, dan te weinig. We moeten dan kijken wat dat voor consequenties dan heeft. 

Sportclubs, theater, cursus, alles zit vol. Hoe gaat u daarmee om?

We hebben het nu over woningen gehad, maar er hoort nog veel meer bij dit vraagstuk. Ook voorzieningen. Dat is op dit moment niet het eerste. Het andere gaan we dan ook organiseren. 

Wie houdt er toezicht op wie er komt wonen? 

Daar moeten we het nog over hebben. Dan weten we nog niet. Het gaat nu om de Oekraïense vluchtelingen die al in onze gemeente zijn, en waarvan we verwachten dat dat aantal nog zal groeien.

Wanneer worden welke besluiten worden genomen? 

Er vinden de onderzoeken plaats en gesprekken en avonden met omwonenden. Op basis daarvan neemt het college een besluit. Het college moet nu besluiten om al die onderzoeken te doen. Dan leidt het tot een formeel besluit door burgemeester en wethouders naar aanleiding van het onderzoek. 

Waarom wordt er niet nog een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan? 

Er is te weinig ambtelijke capaciteit: we kunnen net een projectteam in de benen krijgen. Als we er meer moeten doen, kunnen we dat gewoon niet. Er is al een enorme lange wachttijd voor reguliere plannen. 

Hoe gaat de gemeente om met die andere doelgroepen? Die worden niet meegenomen in de onderzoeksvraag.

De aanleiding is de uitvraag van het kabinet, voor de opvang de Oekraïners. Dat is dan ook het primaire afwegingskader, dat zal dan ook een rol spelen bij de afweging van het college. Hoe we met de ander doelgroepen omgaan in het onderzoek, daar komen we op terug. 

Hoe worden de belangen van omwonenden gewogen?

Het college van burgemeester en wethouders neemt hierover het besluit. Daar wordt de weging gedaan van alle informatie, uit het onderzoek en uit de participatie. Dat is een politiek besluit. 

Zijn de woningen al besteld? 

We hebben contact met de Alliantie over woonunits. De Alliantie is een landelijk werkende organisatie, de fabrieken draaien volle toeren. Er is capaciteit gereserveerd, als we die niet nodig hebben, gaat die gewoon naar een ander project. 

Hoe ziet de gemeente de integratie voor 400 Oekraïners op één locatie? 

We zien nu dat de doelgroep veel aan elkaar heeft. Uiteindelijk zal er een natuurlijk verloop zijn van flexwoningen naar reguliere woningen. Dat maakt het lastig, want er is een woningtekort. De integratie is belangrijk en daar zullen we ook met elkaar aan moeten werken. Dat begint ook bij taal. Maar hoe grotere de groep, hoe ingewikkelder het ook gaat worden. Het is een mega-klus waar we in Nederland staan. 

Meet het onderzoek ook de impact van meer dan 400 mensen? 

Dat is onderdeel van de quickscans. De toename gaan we inzichtelijk maken: wat heeft dit voor impact op de technische en maatschappelijke kaders.

Hoe ziet het met de parkeernorm? Hoe zit het daarmee? 

De parkeernorm wordt gehanteerd die bij de gemeente gangbaar is.