Overzicht van vragen en antwoorden bijeenkomst 1 juni

Tijdens de bijeenkomst van 1 juni zijn er een heleboel vragen gesteld. We hebben zoveel mogelijk vragen hierover uitgeschreven, met een antwoord erbij. 

Waarom onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om 400 vluchtelingen op te vangen?

De vraag vanuit het Rijk is om 75.000 plaatsen in Nederland te realiseren voor 23 juni. Er komen namelijk nog steeds meer Oekraïners deze kant op. In Nederland zijn 330 gemeenten, en dat zou voor onze gemeente dan ongeveer 200 vluchtelingen betekenen. Ook als we kijken naar inwoneraantal komen we daar ongeveer op uit. We houden echter rekening met grotere aantallen. Dat doen we omdat vanuit ervaring kan worden gesteld dat Oekraïners in het midden of westen van het land willen wonen vanwege de kans op werk. Daarmee weten we dat de druk groter wordt op onze regio. Nu al is het zo dat er in de Veiligheidsregio Utrecht meer vluchtelingen worden opgevangen (een groot deel van hen woont nu bij particulieren). Landelijk is er nog geen beleid om sturing te geven naar verspreiding van het aantal mensen over het land. Veiligheidsregio Utrecht vervult nu al een grotere opgave. Daarom is te verwachten dat ook voor de langere termijn de druk op onze provincie hoog blijft. Natuurlijk is en blijft het moeilijk om voorspellingen te doen, maar ook als we kijken naar de aantallen die Nederland binnen komen en de trek vanuit Polen naar het westen houden, houden we met meer rekening.

We moeten dus nu een inschatting gaan maken van aantallen, omdat we niet voor een te klein aantal willen bouwen en gedurende het traject alweer moeten bijstellen. Niet alleen omdat het voor de planontwikkeling lastig is, maar ook voor de inwoner, die wil weten waar hij/zij aan toe is en niet steeds de verwachting moet bijstellen. En natuurlijk willen we voorkomen dat in de winter er vluchtelingen in tenten gehuisvest moeten worden. Dat maakt het aantal van 400 vluchtelingen een logisch aantal voor beleidsafweging.

Op dit moment verblijven er ongeveer 130 Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. Van hen wonen er ca. 50 in de gemeentelijke opvang (tijdelijk) en 80 bij particulieren thuis. 

Daarnaast blijkt dat vluchtelingen steun aan elkaar hebben voor de verschrikkingen die ze hebben meegemaakt maar ook in de eenzaamheid in een vreemd land. Daarom zoeken ze elkaar op en kunnen we ook faciliteiten als ontmoetingsplaatsen daarvoor in hun buurt bieden. We hebben in een eerder stadium aangegeven dat ook spoedzoekers, starters, studenten en statushouders tot de mogelijkheden behoren indien de Oekraïners eerder vertrekken. Wat betreft de huisvesting van asielzoekers is het AZC Kamp Zeist de aangewezen plaats. 

Hoe worden de belangen van omwonenden gewogen?

Alle belangen, wensen en eisen die worden opgehaald in de participatiesessies en daarbuiten zullen integraal worden meegenomen in een rapport dat onderdeel is van het haalbaarheidsonderzoek. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over het haalbaarheidsonderzoek. Zij besluiten of het wel of niet haalbaar is om woonunits te plaatsen aan de Insingerstraat. Het college maakt de weging van alle informatie, uit het onderzoek en uit de participatie. Dat is een politiek besluit.

Waarom staan de quickscans pas na 2 weken op de website?

Het college heeft opdracht gegeven voor het haalbaarheidsonderzoek. Het college is ook de eerste die de resultaten daarvan binnenkrijgt. Pas daarna worden de stukken openbaar. 

Hoe verloopt besluitvorming bij de gemeente?

Het college van burgemeester en wethouders heeft opdracht gegeven voor het haalbaarheidsonderzoek. De resultaten daarvan worden eerst gedeeld met het college. Pas als het college daar kennis van heeft genomen, zijn de stukken openbaar. Daarom kan het soms even duren voordat er stukken op de website komen.

Hebben kinderen (huidige Oekraïense vluchtelingen) geen behoefte aan sport? 

De huidige groep zegt op dit moment geen behoefte te hebben, ze spelen vaak buiten met elkaar. Hoe de behoefte in de toekomst is, weet ik niet. Genoeg speelvoorzieningen is zeker een belangrijk onderwerp dat meegenomen moet worden in het onderzoek. Op dit moment zijn er 136 Oekraïners in Soest. Van de 60 kinderen maken 15 kinderen gebruik van busje om naar school te reizen.

Komen er verkeersbegeleiding in de straat bij school? 

Veel scholen werken met klaarovers. Uw vraag gaat over de Insingerstraat. We weten nog niet hoe dat zal gaan. Er zijn allerlei mogelijkheden om dat te organiseren. Dit is een goed punt om verder over na te denken in de planvorming.

Oekraïense vluchtelingen kunnen tot de zomer naar school. Wat is het plan na de zomer? 

Vooralsnog ziet het er naar uit dat ze op huidige locatie blijven na de zomer. Dat zijn we nu aan het inventariseren. De Waterinkschool is de school die helemaal is ingericht. Kinderen in leeftijd van 4,5 en 6 willen we al in reguliere onderwijs plaatsen. 

Voor de langere termijn moet er worden gekeken waar plek is. Ook onderzoeken we of er noodlokalen moeten komen. 

Wie bepaalt welke Oekraïense vluchtelingen er komen wonen?

De Veiligheidsregio Utrecht bepaalt dat. 

Wat is de gezinssamenstelling van Oekraïense vluchtelingen op dit moment? 

We zien nu veel moeders met kinderen. Ook wel opa’s en oma’s. 

Aan welke voorzieningen heeft deze groep nu behoefte? 

Aan leefgeld, onderwijs en medische zorg. Verder is het een zelfredzame groep. Ze willen graag werken, zijn gewend aan mobiele telefoon.

Oekraïense vluchtelingen krijgen een status. Voor hoe lang?

Voor mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne heeft de Europese Unie begin maart 2022 de Richtlijn Tijdelijke Bescherming geactiveerd. Om aan te tonen dat zij onder deze richtlijn vallen, moeten zij zich bij de gemeente inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Daarna volgt een eenvoudig IND-asielaanvraagproces, waarbij vluchtelingen een asielaanvraag ondertekenen en een bewijs krijgen dat ze hier mogen verblijven en werken, middels een sticker in het paspoort of inlegvel gekoppeld aan een identiteitsdocument.

De IND komt vermoedelijk in juni 2022 op locatie van de gemeente Soest om dit asielproces voor de Oekraïense vluchtelingen (en derdelanders) die staan ingeschreven in het BRP van de gemeente Soest af te ronden. Dan ontvangen alle in de BRP van Soest ingeschreven Oekraïense vluchtelingen een sticker.

De sticker is 1 jaar geldig.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Kan de gemeente dit aan? Anders zitten wij met de gevolgen. 

Als wij een wettelijke taak hebben om iets te vervullen, zullen we dat doen. Als er capaciteit nodig is, komt die er.