Schetsontwerp

Het schetsontwerp (SO) zoals deze gepresenteerd is op 23 juni geeft een mogelijke ruimtelijke inpassing van het plangebied weer. Dit SO maak inzichtelijke wat de aantallen woningen en de groen en watervoorzieningen zullen betekenen voor het aanzicht. Hierbij dient een SO als eerste indruk van de ruimtelijke inpassing en het aanzicht voor het plangebied waarbij momenteel is uitgegaan van 130 woningen. Deze zijn opgebouwd uit 65 driekamer appartementen en 65 tweekamer appartementen met een ontmoetingsruimte voor bewoners van het plangebied. De geldende parkeernorm voor sociale huurwoningen schrijft voor dat ongeveer 100 parkeerplekken en 200 fiets-parkeerplekken op het plangebied moeten worden geplaatst.

Om goed te kunnen aansluiten op omliggende bebouwing is er gekozen voor losstaande twee- en drielaagse bouwblokken met beperkte afmetingen en opgesplitste parkeerkavels aan de straatzijde. De ontsluiting van het plangebied zal uitsluitend plaatsvinden naar de openbare wegen aan de Insingerstraat en de Den Blieklaan. Vanaf de Insingerstraat blijft de karakteristieke bosrand goed zichtbaar door de vele doorkijken.

Het voorlopige ontwerp (VO) zal verder ingaan op de volledige technische inpasbaarheid van het aantal woningen en de bijbehorende groen, water en speelvoorzieningen. Dit VO dient als input voor de ruimtelijke onderbouwing voor de aanvraag van de vergunning indien wordt ingestemd met de haalbaarheid van het project. Het VO zal verder worden uitgewerkt binnen alle kaders van de beleidsvelden die door de gemeente worden gesteld.