Terugblik bijeenkomst van 20 april

Woensdagavond 20 april 2022 was een bewonersbijeenkomst over het huisvestingsvraagstuk voor Oekraïense vluchtelingen Burgemeester Rob Metz heeft verteld over de voorkeurslocatie aan de Insingerstraat – Den Blieklaan. Hij startte de avond met een presentatie, waarna er ruimte was voor vragen van omwonenden.

De bewonersavond was druk bezocht. In het gemeentehuis waren ongeveer 120 personen omwonenden, online volgden circa 95 mensen de avond.

Participatie

De gestelde vragen gingen over de maatschappelijke en ruimtelijke aspecten die van impact zijn op de voorkeurslocatie. De grote ontevredenheid over de wijze van communicatie door de gemeente werd door veel bewoners benadrukt. Hier heeft de burgemeester dan ook op toegezegd dat dit in de toekomst beter en met meer zorgvuldigheid zal gebeuren. De participatie van de bewoners vindt burgemeester Metz dan ook een belangrijk punt en hiervoor is omgevingsmanager Roos van Rongen aangesteld om de belangen van de verschillende belanghebbenden te vertegenwoordigen. Zij is zowel telefonisch als per email te bereiken.

De thema’s die meerdere malen terug kwamen tijdens de avond hadden te maken met de aantasting van het landschap, verkeersveiligheid, de aantallen vluchtelingen die op de locatie gehuisvest gaan worden en het eventuele waardverlies van de woningen in de directe omgeving.

De bewoners hebben tevens aangegeven dat zij actief mee willen denken met de formulering van de onderzoeksvraag voor het haalbaarheidsonderzoek, waar de burgemeester mee heeft ingestemd.

Contact omgevingsmanager

Bijeenkomst terugkijken

De livestream met daarin de overige vragen van de bewoners en de reactie van de burgemeester is opgenomen en gepubliceerd op de YouTube-kanaal van de gemeente Soest.

De vragen die in de livestream zijn gesteld hebben wij voor u verzameld en uitgewerkt: