Terugblik bijeenkomst van 1 juni

Op woensdag 1 april vond de eerste participatieavond plaats en dit keer over het onderwerp voorzieningen. Tijdens deze bijeenkomst werden zorgen en vragen opgehaald van omwonenden die zij hebben over voorzieningen voor als er woonunits komen op het grasveld aan de Insingerstraat. Bij de bijeenkomst waren ongeveer 20 bewoners aanwezig, ook waren er 2 raadsleden.

Stand van zaken

Omgevingsmanager Roos van Rongen begon met een korte presentatie over de stand van zaken. Op dit moment zijn de quickscans uitgevoerd en vinden er een aantal aanvullende onderzoeken plaats. Lees meer over het onderzoek. Daarnaast zijn er gesprekken geweest over de onderzoeken met een tweetal bewoners. Iedereen is vrij om daarbij aan te sluiten. Er is contact om dit verder vorm te geven en afspraken te maken. 

Vandaag is de eerste participatiesessie. Er volgen nog 3 avonden. De bevindingen van die avonden worden gebundeld in een rapport dat onderdeel is van het haalbaarheidsonderzoek. Uw belang zal integraal in het rapport meegenomen worden. Deelnemers aan de sessie krijgen het rapport van te voren opgestuurd om een reactie te geven (1 juli). De reactie moet uiterlijk 5 juli 14.00 uur binnen zijn. Het college neemt een besluit of het al dan niet haalbaar is om woonunits te plaatsen aan de Insingerstraat. Dat doet het college op basis van alle informatie uit het onderzoek en op basis van alle belangen die zijn opgehaald in de participatiesessies. De weging is aan het college, het is een politiek besluit. 

Voorzieningen

De projectleider samenleving en opvang Oekraïense vluchtelingen tot 1 januari 2023 vertelde meer over voorzieningen. 

 • Aantal voorzieningen zijn wettelijke taak van de gemeente zoals: 
  • Recht op onderwijs: zijn er scholen beschikbaar en zijn de gebouwen in orde
  • Het vervoer naar school
  • Bemiddelen naar werk
  • Uitkeren leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen
 • Andere voorzieningen zijn geen taak van de gemeente, zoals:
  • Supermarkt of winkels
  • Of sport (iedereen is vrij om zelf te beslissen wel/niet te gaan sporten, gemeente is wel betrokken bij sportaccommodaties)
 • Op dit moment vangen wij in onze gemeente Oekraïense vluchtelingen op:
  • Gemeentelijke opvang:  54  
  • Particuliere opvang: 82 
 • Op de Waterinkschool zitten alle kinderen van de Oekraïense vluchtelingen, dat is speciaal onderwijs voor alle kinderen uit Soest en Soesterberg. Ook gaan kinderen naar middelbaar onderwijs op het Griftland College. Er zijn circa 60 kinderen.
 • Gemeente heeft op dit moment dagelijks contact met vluchtelingen
 • Medio juni krijgen Oekraïense vluchtelingen status (in heel Nederland). Daarmee hebben ze recht op de voorzieningen van de gemeente. 

Zorgen

Over het thema voorzieningen kwamen verschillende vragen en zorgen deze avond naar voren.

Een kort overzicht van de belangrijkste zorgen:

 • Druk op voorzieningen van de gemeente
 • Waar kunnen kinderen spelen?
 • Is er ruimte voor buitenschoolse opvang?
 • Zijn er straks voldoende voorzieningen op het veld zelf, zodat de druk op de wijk minimaal is?
 • Is er straks voldoende groen (groen werkt helend)?
 • Leerlingenvervoer: wordt het straks nog drukker in de straat met verkeer tijdens ochtendspitsuur, wat kan daar aan worden gedaan?
 • Hoe groot worden de woonunits? 
 • Is er een aanspreekpunt?
 • Kan de gemeente deze extra inwoners aan?

Ook zijn er veel vragen gesteld. In dit overzicht staan vragen met antwoorden.