Terugblik bijeenkomst van 23 juni

Donderdag 23 juni vond de derde participatiebijeenkomst inzake het haalbaarheidsonderzoek Insingerstraat / Den Blieklaan plaats. Het thema was het voorlopig ontwerp. Eerdere participatiebijeenkomsten waren op 1 juni (over voorzieningen) en 8 juni (over veiligheid). Donderdag 28 juni vindt de vierde en voorlopig laatste participatiebijeenkomst plaats over het thema verkeer.

Er hadden zich circa 50 mensen aangemeld voor deze bijeenkomst, we waren uiteindelijk met zo’n 72 personen, waaronder een journalist van de Soester Courant, 2 raadsleden, iemand van Burgerbelangen Soest-Soesterberg en een fractie assistent.

Het was een extreem warme avond, er waren meer mensen dan aangemeld en de sfeer was gespannen. De organisatie kijkt terug op een beladen avond waarbij een aantal (ook oudere) mensen zich dermate druk maakten dat het een onveilige situatie leek te worden. Ook is er gescholden, werd de integriteit van een aantal mensen in twijfel getrokken (zakkenvuller, loonslaaf) en er werd gezegd dat er werd gelogen.

Doel van de bijeenkomst

De participatieavond over ontwerp had als doel een voorlopig ontwerp - onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek - te delen, zodat alle aanwezigen daar hun mening, zorgen, wensen en eisen over konden delen.

De architect van dit voorlopig ontwerp had de hoop deze avond constructieve feedback op te kunnen halen die hem zou helpen bij aanpassingen. Dat is nauwelijks gelukt.

Het voorlopig ontwerp gaat uit van 8 blokken met iedere 16 woningen.

Meest gehoorde zorgen

 • De duur van de periode. Vooral bij een periode van 10 jaar.
 • Proportionaliteit van het plan en de mate waarop alles gebeurt.
 • Biodiversiteit krijgt te lijden.
 • U gaat graven en verstoort de grond, hoe rijmt u dat met tijdelijkheid van een project, hoe denkt u dat in de toekomst te herstellen?
 • Tijdsdruk waarmee gemeente dit doordrukt. In 1 maand 4 participatiebijeenkomst, op 12 juli besluit. Dat is veel tijdsdruk.
 • 400 man met rugzak is ongekend impact voor de hele wijk.
 • Plan is niet haalbaar, het is onmogelijk.
 • Duurzaamheid. Als de woningen straks weer weg gaan, hoe gaat het dan met duurzaamheid?
 • Sociale impact is niet bekend, dat is grote zorg (vraag: wordt sociale impact meegenomen in het onderzoek?)

Enkele van de vele vragen

 • Hoeveel Oekraïners moet Soest echt huisvesten?
 • Waarom werk je niet met lokale partijen?
 • Waarom is de raad buitenspel gezet? Waarom hebben zij geen rol in de besluitvorming?
 • Waarom is ervoor gekozen om raad buitenspel te zetten?
 • Wat is nou precies de opdracht?
 • Wordt er een onafhankelijk onderzoek gedaan?
 • Heeft Alliantie ook andere type woningen op de plank liggen?
 • Waarom is er niemand van B&W aanwezig?
 • Gaat het wel om bouw van woningen voor Oekraïners?
 • Wat heeft gemeente precies aan Alliantie gevraagd?
 • Wat is status archeologisch onderzoek?
 • Wat zijn de afmetingen van de woningen, pleinen, parkeerplaatsen etc.