Terugblik bijeenkomst van 28 juni

Dinsdag 28 juni vond de vierde participatieavond. Het thema van deze bijeenkomst was verkeer. Omwonenden en andere geïnteresseerden waren geïnformeerd dat de geplande bijeenkomst bij de Stay Okay helaas niet door kon gaan vanwege de verruwing van de omgangsvormen tijdens de bijeenkomst van 23 juni met als onderwerp het ontwerp. De bijeenkomst ging om 19.00 uur van start. Circa 20 personen hebben de digitale bijeenkomst live bijgewoond, inmiddels is de bijeenkomst door meer dan 50 personen bekeken. Onder de aanwezigen waren ook een paar raadsleden. De sfeer tijdens de bijeenkomst was goed. Er werden veel vragen gesteld en antwoorden gegeven.

Sprekers waren:

 • Moderator Kjell Lutz
 • Ernst van der Leij, projectleiding namens Brink
 • Joop Hoekstra, verkeersdeskundige
 • Priscilla en Job: wijkagenten
 • Tijs Broers, De Alliantie

Doel van de bijeenkomst

De participatieavond over verkeer had als doel de zorgen, wensen en eisen op te halen omtrent het verkeer op en rondom de Insingerstraat / Den Blieklaan voor het geval het college besluit neemt dat er in de toekomst gebouwd gaat worden op het weiland Insingerstraat / Den Blieklaan. Het idee is om deze avond al veel zorgen op te halen, zodat deze in een vroegtijdig stadium gesignaleerd worden.

De verkeersdeskundige Joop Hoekstra legt uit dat hij op basis van diverse onderzoeken primair heeft gekeken of de buurt überhaupt een project als dit aankan. Dat gaat over het aantal bewegingen, wat kunnen de aansluitingen aan, zijn de verkeersknooppunten veilig genoeg.

Zorgen

 • Wat gaat er veranderen ten opzichte van de huidige situatie? Wordt het veel drukker, het is nl. al druk.
 • Een flink deel van de wijk/buurt heeft smalle wegen. Dat deel is minder geschikt voor een toename van het verkeer (ook als er nog gefietst wordt). Hoe gaan jullie daarmee om?
 • Hoeveel verkeer komt erbij?  Hoe wordt meer drukte geborgd?
 • Hoeveel parkeerplekken komen er exact op het terrein? Zorg van een bewoners: bij wooneenheden van circa 40 m2, passen meer bewoners, die mogelijk allemaal een auto hebben. Dus kleine wooneenheden dragen bij aan meer benodigde parkeerplekken. Antwoord: nu uitgegaan van 110 parkeerplekken bij 130 woonunits)
 • Grote zorg is de verkeersveiligheid. Ook gezien de school die er vlakbij zit en qua verkeersstroom.
 • Hoeveel verkeer extra wordt verwacht en hoe wordt die toename geborgd?
 • Hoe wordt er rekening gehouden met kinderen die heen en weer rijden naar zowel sportvelden als scholen op de fiets.

Vragen

 • Veranderen er verkeersroutes of toegankelijkheden? 
 • Zijn er veranderingen qua parkeerplekken in de wijk?
 • Is er meer bekend over exacte oppervlakte van de gebouwen?
 • Wat wordt het totale oppervlakte van het aantal parkeerplaatsen?
 • Wat is de meetperiode voor de verkeersdeskundige geweest (antwoord 2017, rekening houdend met toename)
 • Is  er rekening gehouden met de AH en het winkelcentrum qua bewegingen/verkeer? (Antwoord Joop: jazeker. Een klein deel van de mensen doet tegelijkertijd boodschappen zoals op weg van werk naar huis. We kijken naar daggemiddelde. Iedereen beweegt op andere manier (lopen, fietsen, auto en op verschillende tijden)
 • Indien er toch intensief bewogen gaat worden, hoe ga je daar dan mee om. Tijdelijke huisvesting versus plannen verkeer. Je kan niet structureel bijschakelen. Er zijn te weinig parkeerplekken, ander parkeergedrag. Hoe zit het met de mogelijkheid van handhaven (hij richt zich tot agenten). Hoe zit het met de capaciteit. Vooral goed zicht? Wordt er in het begin extra gehandhaafd. Kan er worden ingegrepen als de praktijk anders is dan realiteit. Ernst zegt dat hij daarop wilt anticiperen, bijvoorbeeld door te kijken of er een voetgangersoversteek of verkeersplateau bijdragen aan de veiligheid. Politie geeft aan dat ze extra aanwezig zullen zijn in de wijk Overhees, voor zowel voor de bewoners en voor de nieuwe bewoners. Daar staat de wijkagent ook voor.
 • Vraag: wat is de oppervlakte van de 130 units. Ernst zegt dat hij het navraagt en dat het binnen een week op de website komt te staan. (Vraag: wat wordt de oppervlakte van de 130 units)
 • Kunnen we plattegrond krijgen met 9 gebouwen? Hoe hoog wordt het? Wij willen ons voorbereiden en dan kunnen we ons voorbereiden om bezwaar te maken. Ernst geeft aan dat het vorige week is gedeeld. Dit is een haalbaarheidsonderzoek. We zijn de ruimtelijke inpassing aan het verkennen. Dat schets- / voorlopig ontwerp is te delen. Ernst licht proces toe, explosieven etc. 12 juli. Mensen kunnen nadere reactie geven.
 • Wij gaan vrijdag delen per e-mail en het haalbaarheidsonderzoek wordt vrijdag online gezet op soest.nl.