Terugblik bijeenkomst van 8 juni

De Gemeente Soest organiseert 4 participatieavonden over tijdelijke wooneenheden aan de Insingerstraat:

 • 1 juni over voorzieningen
 • 8 juni over veiligheid
 • 23 juni over ontwerp
 • 28 juni over verkeer

Wilt u een volgende bijeenkomst bijwonen, dan vragen wij u zich aan te melden.

De bijeenkomst van 8 juni had als onderwerp veiligheid, en met name ging het over de sociale veiligheid en openbare orde. Vanuit de gemeente was er een vakinhoudelijk ambtenaar aanwezig en ook was er een wijkagent aanwezig. Tijdens de bijeenkomsten zijn er vragen en zorgen van omwonenden opgehaald. Bij de bijeenkomst waren ongeveer 25 bewoners aanwezig, ook waren er 2 raadsleden.

Stand van zaken

Alle wensen, zorgen, eisen, bevindingen van de bewoners worden gebundeld in een rapport. Deze bevindingen worden opgehaald tijdens de participatiebijeenkomsten, komen uit brieven aan de gemeente en aan oekraine@soest.nl en uit persoonlijke gesprekken met omwonenden van de Insingerstraat / Den Blieklaan. Deelnemers aan de sessie krijgen het rapport van tevoren opgestuurd om een reactie te geven (1 juli). De reactie moet uiterlijk 5 juli 14.00 uur binnen zijn. De reactie wordt bijgevoegd als notitie aan het rapport. Dit om te zorgen dat de belangen en inzichten van mensen zo volledig mogelijk kenbaar worden gemaakt aan het college. Op 12 juli zal het haalbaarheidsonderzoek worden besproken bij het college en het college neemt het besluit.

Veiligheid

Wijkagent Nico Sturkop en beleidsadviseur Veiligheid Maartje van Loon gaven antwoord op vragen en hebben voorbeelden gegeven van hoe met huidige veiligheidssituaties omgegaan wordt.

Er heerst een gevoel van onveiligheid. Er lijkt nu al een tekort aan BOA's en politie en de bewoners zouden graag meer zichtbaarheid zien. Ook zijn er zorgen over de grote aantallen mensen op één locatie. Er zijn zorgen over gettovorming door meerdere mensen met bepaalde problematiek bij elkaar. Zeker als er ex-gedetineerden of (ex-)GGZ-patiënten komen wonen. De zorgen worden groter als dat veel mensen zullen zijn: dan zitten er veel mensen met problematiek op één plek. Ook voor de gemeente is dat niet wenselijk. Op dit moment wonen er ook ex-gedetineerden in de wijk, en in de hele gemeente, en daar is goed zicht op.

Melding maken

Wijkagent Nico Sturkop geeft aan dat hij de zorgen snapt. Het is moeilijk om aan de voorkant al veel beloftes te doen en incidenten voorkomen kunnen wij niet, maar we kunnen het wel concreet in kaart brengen. Daarom is het nodig om allemaal alert te blijven. Maartje van Loon en Nico Sturkop willen de bewoners dan ook op het hart drukken om meldingen te blijven maken. De capaciteit van de politie wordt aangepast aan de hand van meldingen, de politie is graag dichtbij en kan de capaciteit opschalen wanneer genoeg signalen binnenkomen.

Veiligheidsplan

Vanuit de bewoners kwam de wens om gezamenlijk met de gemeente na te denken over een plan voor het behouden van de veiligheid en hoe overlast te voorkomen. Vanuit de gemeente kan er een veiligheidsplan worden gemaakt. Dat is niet zozeer een plan op papier, maar een afspraak met verschillende partijen (zoals politie, of handhaving) over hoe vaak er controle nodig is bijvoorbeeld, afgestemd op de mensen die er wonen. Als gemeente luisteren we naar de zorgen die er zijn bij omwonenden. Ook daar stemmen we ons veiligheidsplan op af. Meldingen en vragen over veiligheid kunnen dus zeker worden ingediend.

Zorgen

Over het thema voorzieningen kwamen verschillende vragen en zorgen deze avond naar voren. Een kort overzicht van de belangrijkste zorgen:

 • Zorgen over samenstelling van de groep: bij andere groepen dan Oekraïners, andere zorgen. Komen er straks ex-gedetineerden wonen? Of (ex-)GGZ-patiënten? Dat draagt bij aan een gevoel van onveiligheid.  
 • Extra mensen in de wijk zorgt voor onveiligheid
 • Zorgen over het aantal van 400: te veel mensen op een klein weiland, dan is de chaos niet meer te overzien
 • Zorgen over beperkte capaciteit gemeente wanneer de mensen er zijn
 • Criminaliteit toename: een onderbuikgevoel van onveiligheid wanneer dit plan wordt uitgevoerd
 • Zorgen over geluidsoverlast door 400 mensen op één plek
 • Angst voor gettovorming: gevoel van onveiligheid door zoveel mensen met dezelfde problematiek op één plek
 • Angst voor massaliteit: bang dat er geen goede begeleiding komt. Goede begeleiding geef rust en mensen uit een stresssituatie hebben rust nodig
 • Zorgen over drukte op straat en rondhangende jongeren: iedereen gaat naar buiten en de straat op door het gebrek aan ruimte en speelplekken. Hierdoor zorgen over hangjongeren in niet verlichte gebieden
 • Zorgen over toename van overlast
 • Mensenhandel: vooral ook gelegenheid voor in het donker