Verslag bewonersavond opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Maandagavond 9 mei vond de tweede bewonersavond plaats over de huisvesting van Oekraïnse vluchtelingen op de voorkeurslocatie Insingerstraat / Den Blieklaan. De vorige bijeenkomst vond plaats op 20 april. Bij de bijeenkomst van 9 mei waren ongeveer 25 bewoners aanwezig. Ook waren er raadsleden bij aanwezig.

Aantal vluchtelingen en huisvesting 

Tijdens de bijeenkomst van 9 mei begon burgemeester Rob Metz met een presentatie. Hij vertelde dat er op dit moment in de gemeente Soest circa 140 vluchtelingen uit Oekraïne zijn. Van deze 140 mensen, wonen ongeveer 80 mensen bij gastgezinnen. De verwachting is dat gemeente Soest ongeveer 400 vluchtelingen in totaal zal opvangen, maar dat blijft een gok. 

De locatie Insingerstraat / Den Blieklaan is voor de gemeente Soest een voorkeurslocatie voor langere termijn. De burgemeester legde samen met projectleider Julien van Riet en omgevingsmanager Roos van Rongen uit, waarom de keuze is gevallen op deze locatie en welke consequenties dit met zich mee kan brengen. In de presentatie (pdf, 1 MB) vindt u daar meer informatie over.

Vragen en zorgen van bewoners

Tijdens de bijeenkomst stelden de bewoners veel vragen en deelden hun zorgen over de aangemerkte locatie Insingerstraat / Den Blieklaan. De onderwerpen waar nu veel vragen, zorgen en klachten over zijn, gaan vooral over: 

 • Het aantal vluchtelingen, samenstelling van de mensen.
 • Het aantal huizen, type huizen, de grootte van de huizen.
 • Of de huizen ook voor andere mensen beschikbaar komen dan Oekraïense vluchtelingen.
 • Hoe lang blijven de vluchtelingen op de locatie Insingerstraat? (mogelijke scenario’s van 3, 5 of 10 jaar).
 • Veiligheid / verkeersveiligheid.
 • Voorzieningenniveau: scholen, sportclubs, theater, muzieklessen etc.
 • Leefbaarheid.
 • Aantasting van het landschap.
 • De maatschappelijke en ruimtelijke aspecten die van impact zijn op de voorkeurslocatie.
 • De communicatie vanuit gemeente Soest met haar bewoners.
 • Het eventuele waardeverlies van de woningen in de directe omgeving.

Een aantal vragen en antwoorden zoals gegeven tijdens de avond, lees u terug het overzicht met vragen en antwoorden.

Sfeer van de avond 

Omwonenden hebben veel vragen gesteld, waren kritisch en er werden zorgen geuit. Uiteraard vinden we het jammer het dat wij nog geen antwoorden hadden op al uw vragen en dat sommige antwoorden niet naar uw zin zijn. Het is onze intentie zo goed mogelijk met elkaar in gesprek te blijven over de opvang van vluchtelingen in Soest en specifiek op de locatie Insingerstraat / Den Blieklaan. Wij hopen dat u met ons in constructief gesprek wilt blijven. Wij nemen uw vragen en zorgen uiterst serieus. 

Eerstvolgende bijeenkomst woensdag 1 juni

Tijdens de bijeenkomst zijn er enkele afspraken gemaakt:

 • Het verslag van de bijeenkomst komt deze week online.
 • Woensdag 1 juni vindt de volgende bijeenkomst plaats waar wij u graag voor uitnodigen. De onderwerpen die u met ons gedeeld heeft, daar gaan we dan verder op in. 
 • Het is nu nog niet bekend op welke locatie en hoe laat de bijeenkomst plaats vindt. Graag informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over. 
 • (Tussen)resultaten van de onderzoeken gaan we delen met een klankbordgroep. Daarover hebben we contact met omwonenden.
 • We gaan antwoord geven op de vraag over de doelgroepen van de woonunits en hoe en of we dit kunnen meenemen in het haalbaarheidsonderzoek.