Hulp van het sociaal team

Het sociaal team van de gemeente Soest helpt inwoners die meerdere problemen hebben waar ze zelf niet meer uitkomen. Bijvoorbeeld problemen op sociaal gebied, leven met een verstandelijke of lichamelijke beperking, geldproblemen, relatieproblemen of echtscheiding, eenzaamheid, verslaving of psychiatrische problemen. Mensen van het sociaal team wijzen u de weg naar passende hulp of zorg.

Wat doet het sociaal team?

Het sociaal team Soest is er voor alle inwoners van de gemeente Soest. We helpen vooral mensen die meerdere problemen tegelijk hebben. Het doel van het sociaal team is met u mee te denken over oplossingen voor uw problemen, zodat u op eigen kracht of met hulpverlening verder kunt.

De ene persoon is geholpen met het voeren van gesprekken om dingen op een rijtje te zetten. De ander is geholpen met een vrijwilliger die boodschappen doet of even de zorg overneemt. Als er grote ingewikkelde of langdurige problemen zijn, dan verwijzen we naar een gespecialiseerde zorginstelling.

Hoe schakelt u het sociaal team in?

U kunt het sociaal team op 3 manieren bereiken:

  • U kunt zich aanmelden via het online meldingsformulier.
  • U kunt of iemand uit uw omgeving vragen u aan te melden bij de gemeente Soest.
  • U kunt bellen met de ingang zorg, werk en inkomen. U belt op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur naar 035-60 93 411.

Het juiste loket

Weet u niet waar u terecht kunt met uw zorgvraag?  Raadpleeg het juiste loket van de Rijksoverheid

Het juiste loket