De verbindelaar

Inwoners van Soesterberg kunnen hun vragen stellen aan verbindelaar Hannie van der Straten. Hiermee haalt zij voor Soesterbergers het gemeentehuis in Soest wat dichterbij. Wilt u weten of er subsidies mogelijk zijn voor uw inwonerinitiatief? Of wie u kan helpen bij het aanvragen van een vergunning? Welke vraag dan ook aan de gemeente kunt u haar stellen. 

Spreekuur marktterrein Soesterberg

Van maart tot en met oktober is er een spreekuur. Dit doet Hannie samen met de wijkagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar en medewerker(s) van Welzin (maatschappelijk werk en/of buurtbemiddeling).  

Het spreekuur is elke eerste woensdag van de maand. U kunt tussen 10.00 en 11.00 uur terecht voor al uw vragen op het markterrein. In verband met de zomervakantie is er in augustus geen spreekuur.  

Overig contact

Wilt u liever op een ander moment in gesprek, dan kunt u Hannie mailen via h.vanderstraten@soest.nl of bellen naar 06-558 637 54 voor een andere afspraak. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Afspraken in de avond zijn in overleg ook mogelijk.