Mobiliteit

Benzine, diesel en LPG zijn de fossiele brandstoffen die we liever niet meer gebruiken. Het gaat daarbij niet alleen om personenvervoer, maar ook om transport over weg, spoor, water en door de lucht.

Over veel vormen van mobiliteit hebben wij als gemeente niet veel te zeggen. Wat we wel kunnen doen is fietsen en elektrisch rijden faciliteren en stimuleren.

Personenvervoer

We kunnen CO2-uitstoot van woon-werkverkeer verminderen door dichterbij het werk te gaan wonen of door de (elektrische) fiets, speed pedelec, het openbaar vervoer of een elektrische auto te kiezen.

Daarom hebben we aandacht voor het verbeteren van fietsverbindingen en de fietsmogelijkheden op onze bedrijventerreinen. Ook onderzoeken we hoe we (elektrische) deelauto’s in de gemeente Soest kunnen stimuleren.

Openbare laadpalen

Wij zien het aantal elektrische voertuigen toenemen en verwachten dat deze groei de komende jaren doorzet. Daarom werken wij als gemeente samen met MRA-Elektrisch om snel openbare laadpalen te plaatsen.

Woont of werkt u in de gemeente Soest? Dan kunt u een laadpaal aanvragen voor uw elektrische auto.

Transportsector

De transportsector stoot ook veel CO2 uit. De eerste elektrische vrachtwagens zijn op de markt. Met vrachtwagens op waterstof wordt geëxperimenteerd. De gemeente faciliteert waar mogelijk initiatieven als waterstoftankstations en snellaadstations.