Filmen in Soest

Als u komt filmen of een fotoshoot gaat houden in de gemeente Soest moet u dit melden bij de gemeente. Voor het filmen op de openbare weg heeft u een vergunning nodig. Wilt u filmopnames of een fotoshoot maken in het natuurgebied de Lange Duinen? Dan heeft u altijd onze toestemming nodig. 

Filmt u op particulier terrein? Dan hoeft u geen melding te maken, tenzij u geluidshinder veroorzaakt.

Voorwaarden

Houdt u er rekening mee dat: 

  • U alleen toestemming krijgt voor het filmen in het gebied van de Lange Duinen. 
  • Er voor commercieel gebruik kosten in rekening worden gebracht. 
  • U alleen overdag mag filmen. 

Melding maken

Minimaal twee weken voor de filmopnamen dient u bij ons online een melding in. Dit doet u met uw DigiD. Bent u een ondernemer, stichting of vereniging en heeft u eHerkenning? Gebruik dan eHerkenning om in te loggen.

Inloggen met DigiD Melding filmopnamen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Melding filmopnamen

Na uw melding bekijken wij of u de vergunning/toestemming krijgt. U ontvangt hierover binnen 10 werkdagen bericht. 

Kosten

Voor het filmen en een fotoshoot in Soest zijn kosten verbonden. Filmt u op de openbare weg? Dan kunt u deze kosten direct online betalen (41,95 euro). Filmt u of houdt u een fotoshoot in het natuurgebied de Lange Duinen? U betaalt kosten voor de vergunning en extra kosten per dagdeel. Deze zijn afhankelijk van het aantal dagdelen (485 euro per dagdeel). U ontvangt hiervoor een factuur.