Basis Omgevingsvisie met hulp van vele inwoners gelegd

Maar liefst 475 individuele straatinterviews, dat was het resultaat eind oktober na een kleine twee weken met de camper rondtrekken in Soest en Soesterberg. Wij danken alle inwoners die aan de interviews hebben meegedaan en zijn erg blij met de betrokkenheid en inbreng.

Vervolggesprek

Bijna honderd geïnterviewde inwoners hebben zich opgegeven voor een eventueel vervolggesprek. Hiervoor hebben wij in totaal acht plekken beschikbaar. Twee voor Soesterberg en zes voor Soest. Hiervoor gaan wij loten. Bent u ingeloot? Dan nemen wij begin december contact met u op voor een vervolgafspraak.

Interviews met stakeholders

Na de straatinterviews zijn begin november ook gesprekken gevoerd met een groot aantal vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld. Dit zijn belangenbehartigers uit Soest en Soesterberg: onder andere besturen en stichtingen.

Deze gesprekken zijn ook onderdeel van de "ophaalfase" rond de Omgevingsvisie. De interviews gingen over circa 25 thema's (wonen, landelijk gebied, mobiliteit, bedrijven en sport, etcetera).

Inhoud van de gesprekken was: 

  • Wat speelt er in de gemeente Soest rondom de verschillende thema's? 
  • Wat zijn de ontwikkelingen en uitdagingen binnen de sector? 
  • Welke kansen en bedreigingen ziet u en waar loopt u tegenaan? 
  • Hoe is alles georganiseerd? Wat gaat er goed en wat kan beter?

Ook deze gesprekken geven veel input en helpen in het verdere proces van de Omgevingsvisie.

Wat is er opgehaald?

Heel veel gesprekken dus! Op dit moment wordt alles wat er is ingebracht verwerkt. Alle opgehaalde resultaten en het proces na januari communiceren we in januari op de website www.omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl.

Overige onderwerpen

Naar overzicht