Hoe zien Soest en Soesterberg er in de toekomst volgens jou uit?

We zijn precies een week onderweg met de eerste stap uit het participatietraject van de omgevingsvisie. Wat voor gemeente willen we zijn? Hoe zien Soest en Soesterberg er in de toekomst volgens u uit?

In de omgevingsvisie leggen we samen met u vast wat voor een gemeente we willen zijn, hoe we onze gemeente verder willen ontwikkelen en welke strategische keuzes daarbij horen. Met de omgevingsvisie dagen we u uit om mee te denken over onze identiteit en onze ambities. Hoe willen we in de toekomst wonen, hoe willen we gezond oud worden, hoe kunnen onze kinderen onbezorgd spelen, hoe verplaatsen we ons en hoe bereiden we ons voor op een leven zonder fossiele brandstoffen?

Graag komen we met u in contact!

Het bureau Opiniepijlers is op diverse momenten in verschillende wijken van Soest en Soesterberg. Zij willen graag van u weten wat u belangrijk vindt aan uw woonplaats. Op de website vindt u het schema: www.omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl.

Het proces: in 3 stappen naar een omgevingsvisie

Het proces richting de omgevingsvisie bestaat uit drie stappen. De straatinterviews vormen het startpunt en maken onderdeel uit van de eerste stap, waarin we bij de inwoners ophalen welke onderwerpen belangrijk zijn.

Begin 2020 zetten we de tweede stap waarin we ideeën gaan vormen over hoe we willen omgaan met de onderwerpen en opgaven die in de eerste stap zijn opgehaald. In de loop van 2020 vindt de derde stap plaats waarbij de ideeën vertaald worden naar een ontwikkelingsrichting voor de gemeente die vastgelegd wordt in de omgevingsvisie. In het proces van visievorming zitten een aantal momenten waarop wij inwoners zullen vragen om input te leveren en mee te denken.

Meer informatie?

Waarom organiseren we dit? De omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar de website van Omgevingsvisie Soest en Soesterberg.

Overige onderwerpen

Naar overzicht