Meedenken over afvalscheiding via enquête

De gemeente Soest gaat scenario’s uitwerken om restafval in Soest te verminderen. De gemeente nodigt inwoners uit hierover mee te denken. Op dit moment staat er een enquête open met grotendeels vragen over afvalscheiding.

Hoe scheidt Soest nu afval?

Eind 2017 heeft de gemeente Soest een aantal maatregelen getroffen om beter afval te scheiden. Inwoners van laagbouwwoningen hebben in Soest en Soesterberg vier containers aan huis. Voor groente-, fruit-, en tuinafval (gft), oud papier en karton (opk), plastic, metalen en drankenkartons (pmd) en restafval. Bij hoogbouw is dit nog niet doorgevoerd.

Minder restafval: minder afvalstoffenheffing

Sinds de nieuwe maatregelen wordt een hoop minder restafval opgehaald. En dat is belangrijk, niet alleen voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Want hoe meer restafval geproduceerd wordt, hoe hoger de afvalstoffenheffing.

Mening inwoners telt mee

De gemeente gaat nieuw afvalstoffenbeleid maken. Hierbij worden verschillende inzamelopties in scenario’s uitgewerkt en berekend. Deze uitgewerkte scenario’s worden gepresenteerd in een gesprek met de raad. Via het inwonerpanel wordt ook naar de mening van bewoners gevraagd. Wat vinden inwoners van het huidige afvalbeleid en hoe zien ze dit in de toekomst voor zich. De enquête, die tot 19 juli loopt, bevat ook nog enkele vragen over gemeentelijke communicatie via de krant.

U kunt zich eenmalig voor de enquête aanmelden.

Overige onderwerpen

Naar overzicht