Nieuw conceptplan kruispunt Soesterbergsestraat

Bijna alle bomen en parkeerplaatsen langs de Soesterbergsestraat blijven behouden. Dat staat in het conceptplan van het college voor de herinrichting van het kruispunt Soesterbergsestraat. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan eerdere bezwaren van omwonenden en ondernemers.

Wensen van bewoners overgenomen

Onlangs is een nieuw verkeersmodel bekend geworden. Dit laat zien dat het verkeer over de Soesterbergsestraat niet of nauwelijks groeit. Het verkeer op de Birkstraat, Vondellaan en de Ossendamweg groeit wel zoals verwacht. Daarom zijn er nog steeds maatregelen nodig op het kruispunt. Maar het wordt minder grootschalig. Een aantal grote bomen langs de Soesterbergsestraat kan daarom blijven staan. En ook alle parkeerplaatsen blijven behouden. Wethouder Nermina Kundić: “Ik ben blij dat we op deze manier tegemoet kunnen komen aan de belangrijkste bezwaren tegen het eerdere ontwerp en tegelijkertijd de doorstroming op dit kruispunt in dezelfde mate kunnen verbeteren. Ook de fietsroute langs het tankstation naar basisschool De Werveling wordt beter.”

Reacties omwonenden en belanghebbenden zijn input voor definitief besluit

Omwonenden en belanghebbenden worden in april uitgenodigd te reageren op de plannen. De input uit deze inspraakperiode wordt verwerkt in een definitief besluit dat eind mei gepland staat. Dat voorstel kan nog afwijken van het huidige plan. Het definitieve voorstel gaat naar de regio en de gemeenteraad in juni en juli 2019.

Overige onderwerpen

Naar overzicht