Platform Kleine Landschapselementen

Op 3 november heeft Wethouder Aukje Treep een hoogstam fruitboom geplant om de verlengde samenwerking met het Platform kleine landschapselementen te vieren. Tot en met 2024 werkt de gemeente Soest samen met de andere aangesloten partijen in het aanleggen en herstellen van landschapselementen.

Bij kleine landschapselementen valt te denken aan poelen, lanen, knotwilgenrijen en houtwallen. Ze geven karakter, zijn nuttig en heel belangrijk voor de biodiversiteit. Daarnaast hebben ze ook een cultuurhistorische waarde en een belangrijke bijdrage aan de sfeer van het landschap.

Op initiatief van de provincie Utrecht is het Platform kleine landschapselementen opgericht. Op dit moment hebben zich 23 partijen aangesloten bij dit platform. Samen maken zij zich sterk voor een aantrekkelijk landschap. De provincie Utrecht heeft 600.000 euro beschikbaar gesteld voor de periode tot en met 2024. Grondeigenaren kunnen een aanvraag doen bij het agrarisch collectief in hun gebied. Via het platform krijgen zij hulp bij het ontwerp, de financiering en de aanleg van hun landschapselement.

Wethouder Aukje Treep: "Samen met onze inwoners hebben we de afgelopen jaren al heel wat kleine landschapselementen gerealiseerd. Het maakt ons Soester landschap alleen maar aantrekkelijker voor mens en dier. Mocht u nog een plekje hebben in uw tuin, laat het ons weten!" Neem contact op met Esther Moors, landschapscoördinator. U kunt haar op werkdagen tussen 8.30 en 9.00 uur bereiken via 035-609 34 11.

Het aanleggen en herstellen van landschapselementen kan zowel in agrarische- als natuurgebieden en op landgoederen.

Overig onderwerp

Naar overzicht