Subsidie beschikbaar voor het isoleren van uw woning

Vanaf 2 september 2019 kunnen woningeigenaren weer subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning. Een mooie stimulans om uw huis klaar te maken voor de toekomst. Isoleren van spouwmuur, gevel, vloer, dak en/of beglazing is daarvoor de belangrijke eerste stap.

Klimaatakkoord

Deze Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is één van de uitvoeringsmaatregelen vanuit het Klimaatakkoord, dat in juni 2019 is vastgesteld. Als u er gebruik van maakt, ontvangt u ongeveer 20% van de investeringskosten terug.   

De belangrijkste subsidievoorwaarden zijn:

  • laat minimaal twee isolatiemaatregelen uitvoeren door een bedrijf
  • de maatregelen zijn getroffen na 15 augustus 2019
  • u vraagt subsidie aan vanaf 2 september 2019, nadat u de maatregelen heeft laten uitvoeren

Deze regeling loopt tot en met december 2020 en heeft een landelijk subsidieplafond van 84 miljoen euro. Daarna blijft er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen door een verbreding van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (IDSE).

Meer informatie?

Voor informatie over het treffen van energiebesparende maatregelen aan uw woning, volgens een stappenplan, en over deze landelijke subsidieregeling (SEEH), verwijzen we u naar het Energieloket van de gemeente Soest.

Overige onderwerpen

Naar overzicht