Subsidieplafonds vastgesteld in begroting 2022

De gemeenteraad van Soest heeft in de begroting voor het jaar 2022 de subsidieplafonds vastgesteld. Op basis van de Beleidsregels welzijn, cultuur en sport gelden de volgende subsidieplafonds:

Scroll de tabel om meer te zien
Subsidie voor Bedrag (euro)
Ouderenbonden 4.300
Deskundigheidsbevordering/bedankje vrijwilligers 8.915
Burgerparticipatie 67.081
Monumentensubsidie 20.002
Milieu-educatie (kinderboerderij, Stichting Balans) 20.906
Cliƫntondersteuning MEE 222.000
Ontwikkelingssamenwerking 13.315
Innovatiebudget sociaal domein 196.411
Schuldhulp 473.500
Cultuureducatie 46.009
OAB 2.869
Volwasseneducatie 7.600
Sportgala 5.138
Sylvestercross 10.000
Sportstimulering 4.000
Amateur kunstbeoefening + instrumentenfonds 8.789
Scholen in de kunst 50.000
Meerjarige culturele projecten 24.000
Maatschappelijk cultureel belang 20.000
100 stoelen-regeling 5.000
Koningsdag 25.000
Compensatie kunst, muziek, cultuur 12.500
Buitensportterreinen 20.000

Subsidie aanvragen

Een subsidieplafond is het maximale bedrag waarvoor subsidie kan worden verleend voor een bepaalde activiteit. Door een subsidieplafond kan de gemeente de uitgaven in de hand houden.

In de begroting staan ook organisaties genoemd en de maximale subsidiebedragen die zij in 2022 kunnen krijgen. De hele begroting kunt u lezen op de website begroting.soest.nl.

Naar overzicht