Toiletvoorzieningen in winkelgebieden

Winkelhart Soesterberg, Soest-Zuid en winkelgebied Soestdijk

Voor mensen met een darm- of blaasaandoening, zwangere vrouwen en kinderen is het belangrijk om de mogelijkheden van toiletbezoek te kennen voor bezoek aan een van de winkelgebieden. De Maag lever Darm Stichting is mede-initiator van het promoten van opengestelde toiletten. Zij hebben in kaart gebracht hoe groot het probleem is voor mensen met een aandoening en streven ernaar om elke 500 meter een toegankelijk en schoon openbaar of opengesteld toilet te hebben in het centrum van een stads- of dorpskern en in drukke voetgangersgebieden.

Na inventarisatie van de mogelijkheden voor bezoekers van de drie winkelgebieden Winkelpromenade Soestdijk, Soest-Zuid en Soesterberg-Rademakerstraat is gebleken dat er voldoende mogelijkheden zijn voor bezoekers om gedurende de openingstijden van de winkels en andere voorzieningen naar het toilet te kunnen. In de praktijk ervaren bezoekers vaak een drempel om te vragen of zij van het toilet gebruik mogen maken. Terwijl – als er echt hoge nood is – men bij vrijwel alle ondernemers wel terecht kan.

Waar bevinden zich wc’s in de winkelgebieden?

Mensen kunnen in de winkelgebieden naar het toilet als dat nodig is. Het is geen probleem om dit even te vragen. Voor alle drie de winkelgebieden geldt dat de supermarkten een klantentoilet hebben (Albert Heijn – Soestdijk; Jumbo – Soest-Zuid en Plus – Soesterberg). Daarnaast hebben alle horecagelegenheden een toiletmogelijkheid, waar bezoekers gebruik van mogen maken als ze het vragen, soms tegen betaling van 50 eurocent.

De Hoge Nood app

De HogeNood app is een app waar ondernemers en (semi-) openbare organisaties op kunnen aangeven dat in geval van hoge nood, mensen van het aanwezige toilet gebruik kunnen maken. Heeft u kenbaar gemaakt deze dienst te willen verlenen, dan kunnen bezoekers uw toilet vinden en beoordelen met de app. Meer dan 400 organisaties zijn u al voor gegaan en hebben zich aangesloten bij HogeNood.

Toon uw maatschappelijke betrokkenheid en gastvrijheid en help mensen met een blaas- of darmprobleem snel en gemakkelijk een toilet vinden! Uw toiletlocatie registreren is geheel gratis. Meld uw toilet direct aan via hogenood.nu.

Overige onderwerpen

Naar overzicht