Uw ideeën over het gebied rond de Dalweg

Veel inwoners hebben al meegedacht over het gebied rond de Dalweg via een online-enquête. Nu organiseert de gemeente ook een bijeenkomst, waar u uw ideeën kunt meegeven. Op maandagavond 24 juni. Denkt u mee?

Kansen voor Soest

Soest staat voor een aantal uitdagingen. Een daarvan is het vervangen van Sporthal Beukendal. Deze is aan het einde van haar levensduur. Inmiddels vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats om een nieuwe sporthal te realiseren nabij Sportboulevard de Engh. Hierdoor komt de Beukendal-locatie vrij. Andere uitdagingen uit het coalitieakkoord zijn het realiseren van woningbouw binnen de rode contouren, het clusteren van sport, het versterken van groen, het realiseren van wonen met zorg en welzijn en het thema duurzaamheid.

Veranderende rol gemeente

Een andere uitdaging is de veranderende rol van de gemeentelijke organisatie. In de toekomst wordt steeds meer digitaal geregeld. Een toekomstbestendig gemeentehuis, waarin meer maatschappelijke en culturele functies geïntegreerd zijn, nodigt inwoners uit voor ontmoeting.

Uitnodiging bijeenkomst op maandagavond 24 juni 2019

De gemeente nodigt u uit voor een inwonersbijeenkomst op 24 juni. Op deze avond hoort u voor welke uitdagingen Soest staat in het Dalweggebied, wat de eerste ideeën zijn en hoe het proces eruit ziet. Maar u wordt vooral ook gevraagd mee te denken.

Wat doet de gemeente met uw ideeën?

De ideeën van inwoners worden, samen met die van belanghebbende partijen, in een concept-gebiedsvisie verwerkt. Deze bespreekt de raad in september. Daarna wordt een definitieve gebiedsvisie opgesteld.

Datum Tijd
Maandag 24 juni 2019 van 20:00 uur tot ongeveer 21:30 uur

Aanmelden

U kunt zich online aanmelden: Bijeenkomst Dalweggebied. Na aanmelding krijgt u bericht over waar de bijeenkomst plaatsvindt.

Overige onderwerpen

Naar overzicht