Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

In de Basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen onze gemeente woont. Dit zijn niet alleen uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook gegevens over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen. 

Deze gegevens uit de basisregistratie worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen krijgen automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens aangeleverd. Zij baseren hun beslissingen vaak op de uit de basisregistratie verkregen informatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt verstrekt.

Geheimhouding gegevens aanvragen

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisregistratie aan hen te verstrekken, denk hierbij aan instellingen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening of algemene gezondheidszorg. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Commerciële instellingen ontvangen nooit uw gegevens.

Doe de BRP-scan!

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de basisadministratie? Dan kunt u een overzicht opvragen. U krijgt dan een overzicht (kosteloos) thuisgestuurd.

Over verstrekkingen uit de basisregistratie kunt u meer informatie vinden op de website van de Rijksoverheid. U kunt via deze website een BRP-scan uitvoeren. Door het beantwoorden van enkele vragen krijgt u een goed beeld van de organisaties die uw persoonsgegevens ontvangen. Ook waarom ze die ontvangen. 

Hoe controleert u uw gegevens?

Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. U kunt dit makkelijk en snel controleren via mijnoverheid.nl. Als uw gegevens kloppen, hoeft u niets te doen. U mag er vanuit gaan dat andere instanties deze gegevens ook gebruiken.

Klopt er iets niet? Neem dan contact op om vast te stellen welke gegevens niet kloppen. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak. Bel hiervoor op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Naar overzicht