Vragen over de WOZ-waarde? De belastingaanslag? Wij helpen u!

Vanaf 28 februari versturen wij de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen, met de rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en onroerendezaakbelastingen. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op!

Waarom betaal ik gemeentelijke belastingen?

Dagelijks maakt u gebruik van gemeentelijke voorzieningen, bijvoorbeeld de straat, het riool, de openbare verlichting, de afvalinzameling. Al deze voorzieningen kosten geld. Voor het grootste gedeelte kan de gemeente dit betalen door een bijdrage van de Rijksoverheid. Het overige deel bestaat uit inkomsten die binnenkomen doordat de gemeente heffingen oplegt: de gemeentelijke belastingen.

Vragen over uw WOZ-waarde?

De meeste vragen krijgen we meestal over de WOZ-waarde. Ieder jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vast. De waarde van uw woning wordt bepaald door een vergelijking met verkoopcijfers van soortgelijke objecten die rond de waardepeildatum 1 januari 2018 zijn gerealiseerd. U kunt deze verkoopcijfers terugvinden op het taxatieverslag van uw woning. Heeft u vragen over de WOZ-waarde of bent u het niet eens met de hoogte er van ? Neem dan contact met ons op!

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? De meeste informatie is te vinden op de pagina uw aanslag. Hier kunt u ook uw taxatieverslag en belastingaanslag inzien, het formulier kwijtschelding downloaden, uw automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten en honden aan- of afmelden.

Aansluiting op MijnOverheid

Wij zijn als gemeente ook aangesloten op MijnOverheid. Maakt u al gebruik van MijnOverheid en heeft u toestemming gegeven om berichten van de gemeente Soest te ontvangen? Dan krijgt u uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019 digitaal in plaats van via de reguliere post. Van MijnOverheid ontvangt u een e-mail als het aanslagbiljet digitaal voor u klaar staat in de Berichtenbox. Vergeet de Berichtenbox dus niet te openen!

Overige onderwerpen

Naar overzicht