Wat vindt u van het gebied rond de Dalweg?

De gemeente Soest wil het gebied rond de Dalweg met en voor haar inwoners transformeren tot een levendige plek waar jonge en oude Soesters elkaar ontmoeten en waar het goed wonen is. Hoe alles er precies uit gaat zien, moet nog bedacht worden. En daarom horen we graag van u hoe u het gebied in de toekomst voor zich ziet. Daarna maken we een gebiedsvisie.

Uw mening telt mee

Het Dalweggebied loopt van de Beukenlaan tot de Albert Cuyplaan en van de Molenstraat tot aan de Talmalaan. De gemeente nodigt u uit mee te denken over dit gebied via het inwonerpanel Dalweggebied. (het onderzoek via het inwonerpanel is inmiddels gesloten) In juni volgen participatiebijeenkomsten.

Kansen voor Soest

Wij staan voor een aantal uitdagingen. Een daarvan is het vervangen van Sporthal Beukenhal. Deze is aan het einde van haar levensduur. Inmiddels vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats om een nieuwe sporthal te realiseren nabij Optisport. Hierdoor komt de Beukendal-locatie vrij. Andere uitdagingen uit het coalitieakkoord zijn het realiseren van woningbouw binnen de rode contouren, het clusteren van sport en wonen, het versterken van groen, het realiseren van wonen met zorg en welzijn en het thema duurzaamheid.

Gemeentelijke grond zo goed mogelijk voor Soest inzetten

Het gemeentelijk grondbezit in het Dalweggebied is groot. Het opstellen van een gebiedsvisie biedt de kans om te onderzoeken hoe we deze grond zo goed mogelijk inzetten en zo invulling te geven aan de uitdagingen waar de gemeente voor staat.

Veranderende rol gemeente

Een andere uitdaging is de veranderende rol van de gemeentelijke organisatie. In de toekomst wordt steeds meer digitaal geregeld. Een toekomstbestendig gemeentehuis, waarin meer maatschappelijke en culturele functies geïntegreerd zijn, nodigt inwoners uit voor ontmoeting. Het gebouw en het plein vormen een plek waar je heen wilt gaan en niet waar je heen moet gaan.

Met de opbrengst van zowel het inwonerpanel als de bijeenkomsten gaat de raad in september aan de slag. De verwachting is dat de gebiedsvisie in het najaar van 2019 gereed is.

Overige onderwerpen

Naar overzicht