Soest CO2-neutraal in 2050

In Nederland willen we in 2050 geen of bijna geen CO2 meer uitstoten. De overheid wil dit bereiken door meer duurzame energie op te wekken en gebouwen meer energieneutraal te maken. Ook de gemeente Soest wil in 2050 een CO2-neutrale gemeente zijn.

Hoe gaan wij dit doen?

Dit jaar gaan wij aan de slag met verschillende projecten. Heeft u vragen of wilt u het beleidsstuk 'Startnotitie Energietransitie Soest' ontvangen? Stuur dan een e-mail naar t.a.v. Johan Simon.

Lokaal in de gemeente Soest

In 2019 gaat de gemeente Soest aan de slag met de volgende projecten:

Regionaal

Samen met zes gemeenten uit de regio (Eemnes, Baarn, Bunschoten, Amersfoort, Leusden en Woudenberg) stelt Soest een Regionale Energie Strategie (RES) op.

Wat gebeurt er al?

We kunnen het als gemeente niet alleen. Er zijn gelukkig al veel duurzame initiatieven van vrijwilligers, bewoners en bedrijven. Bekijk ze hieronder.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf aan slag gaan door energiebesparende maatregelen aan uw huis te treffen, uw afval nog beter te scheiden en bewuster om te gaan met voedsel. Of u kunt op uw eigen terrein hemelwater afkoppelen en een regenton of compostvat aanschaffen.

Heeft u vragen over energiebesparende maatregelen, subsidies en de duurzaamheidslening of lokale initiatieven in Soest? Ga naar het Energieloket Soest.