Uitslag Waterschapsverkiezingen 2019

De stemmen zijn geteld en hieronder vindt u de uitslagen van deze stemmen.

Van de 36.882 mensen in onze gemeente die mogen stemmen hebben 21.517 (58,34 procent) mensen hun stem uitgebracht. Dit is 8 procent meer dan in 2015

Uitslag Waterschapsverkiezingen

Lijstnr. Politieke partij Stemtotaal
1 VVD 4.799
2 CDA 2.430
3 ChristenUnie 1.455
4 Water Natuurlijk 3.260
5 PvdA 2.297
6 SGP 508
7 Lokaal Waterbeheer 1.496
8 AWP niet politiek wel deskundig 2.478
9 50PLUS 2.028
10 Verenigde Senioren Partij 230
Totaal aantal stemmen
Provinciale Staten Aantal
Aantal geldige stemmen op kandidaten 20.981
Aantal blanco stemmen 463
Aantal ongeldige stemmen 73

Documenten inzien

De onderstaande documenten zijn niet toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking en worden tijdelijk online beschikbaar gesteld.

Processen-verbaal per stembureau

Als gemeente zijn wij verplicht de processen-verbaal, van de verkiezingsuitslagen, online te publiceren. Onderstaande documenten zijn de processen-verbaal per stembureau in de gemeente Soest.

De documenten zijn niet toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking en worden tijdelijk online beschikbaar gesteld.