Kiezerspas aanvragen

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen.

Met de kiezerspas kunt u bij de verkiezing voor het Europees Parlement binnen heel Nederland stemmen. U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen en u ontvangt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt u zowel uw kiezerspas als uw identiteitsdocument aan het stembureau.

Schriftelijke aanvraag

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 16 mei 2019 door de burgemeester zijn ontvangen. Hiervoor is een formulier  verzoek om een kiezerspas (pdf, 41 KB) beschikbaar. Heeft u al een stempas in huis? Dan stuurt u de stempas bij uw verzoek mee.

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk 22 mei 2019 om 12 uur gedaan worden. U moet dan persoonlijk naar het gemeentehuis waar u op de dag van kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer staat geregistreerd. Daar toont u de stempas en vraagt u een kiezerspas aan.

Naar het overzicht